V stredu 29. augusta 2018 sa katedrálny organ v Banskej Bystrici, v rámci medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI 2018, rozozvučí po piaty krát.

Tentokrát sa predstaví virtuózny organista Giampaolo Di Rosa z Talianska, ktorý profesionálne pôsobí nielen v Taliansku, ale aj v Portugalsku a Španielsku. Jeho organový recitál sa v najbližšiu stredu začne už najbližšiu stredu o 19:30 v katedrále sv. Františka Xaverského.

Giampaolo Di Rosa pri svojich koncertoch vychádza zo svojho rozsiahleho repertoáru pozostávajúceho z množstva skladieb každého hudobného obdobia. Na takto zostavený koncert diel všetkých hudobných období sa môžu tešiť aj návštevníci koncertu v Banskej Bystrici. Giampaolova koncertná činnosť má  medzinárodné rozmery. Svoje koncerty a majstrovské kurzy ponúkol poslucháčom nielen v Európe, ale aj v Rusku, USA, Latinskej Amerike, Austrálii, Hongkongu, Macao a Singapure, ale aj na Strednom východe.

Svoje hudobné štúdiá absolvoval pod vedením známych profesorov. Je držiteľom ôsmych akademických diplomov a doktorátu v hudobnej analýze.

Giampaolo Di Rosa disponuje širokým repertoárom hudby z každého historického obdobia až do súčasnosti, vrátane kompletného naštudovania diel J.S.Bacha (2010, 2015) a O. Messiaena (2017).

Jeho diskografia zahŕňa množstvo nahrávok, hlavne improvizácie na klavíry a organe.

Giampaolo Di Rosa je tiež zakladateľom a umeleckým riaditeľom viacerých medzinárodných organových festivalov. Od roku 2008 je generálnym hudobným poradcom v House of Mercy v Guimarães. V tom istom roku bol menovaný titulárnym organistom a umeleckým riaditeľom National Church of Portuguese v Ríme, kde koncertuje takmer každú nedeľu počas celého roka. V roku 2014 bol menovaný titulárnym organistom katedrály v Leone, v Španielsku, a v roku 2015 titulárny katedrály vo Vila Real v Portugalsku. V roku 2010 mu udelil prezident Portugalskej republiky nariadením princa Henryho špeciálny titul „Officer“ za jeho zásluhy na území Portugalska.

Na svojom koncerte v Banskej Bystrici Giampaolo Di Rosa predstaví nasledujúce skladby: Johann  Sebastisan Bach (1685-1750): Musikalisches Opfer BWV 1079: Ricercare a 6;  Giampaolo Di Rosa (*1972) Studio sul nome di Bach (2018), ktorá bude na  Slovensku premiérovaná práve v rámci tohto kopncertu; Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonata Op. 13 n. 8 Pathétique c-moll, časti: Grave, Allegro di molto e con brio, Adagio cantabile, Rondo (Allegro), (úprava pre organ: G. Di Rosa); César Franck (1822-1890) Pièce heroique; Giampaolo Di Rosa (*1972) Improvizácia.