V úvode posledného mesiaca školského roka v základnej škole pri zdravotníckom zariadení banskobystrickej nemocnice privítali deti z Materskej školy 29.augusta 14 v Banskej Bystrici.

tancuj, tancuj...Pre detských pacientov pani učiteľka Renáta Dáliková s deťmi MŠ pripravila hudobnú dramatizovanú rozprávku ,,O kozliatkach.“ Pásmo ľudových piesní a tancov predviedli deti v krásnych ľudových krojoch, z tanečného krúžku „Dupkáčik“ pod vedením Mgr. Zlaty Kavčákovej.

Veľmi milé predstavenie vnieslo do priestorov nemocnice radostnú atmosféru, ktorá malých pacientov, aspoň na chvíľu, odpútala od smutných myšlienok. Deti MŠ svojim bezprostredným vystúpením kamarátov v nemocnici povzbudili a sviežimi pesničkami urobili v nemocnici dobrú náladu. Návšteva vyvrcholila spoločným spevom detí, vzájomným obdarovaním sa vlastnými výtvormi, darčekmi na pamiatku. V takejto atmosfére radosti, úsmevov, pohody a dobrej nálady si napokon zaželali veľa, veľa zdravia. Lebo to je pre choré deti najväčším želaním.