V piatok, 21. augusta v podvečerných hodinách sa v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity stretli zástupcovia mužstiev a kandidáti do vedúcich pozícií Banskobystrického zväzu malého futbalu, aby na volebnom valnom zhromaždení prediskutovali budúcnosť malého futbalu v Banskej Bystrici.

Na volebnom valnom zhromaždení sa zúčastnilo 46 zástupcov z celkového počtu 64 prihlásených mužstiev do novej sezóny malého futbalu, čo bol dostatočný počet pre uznášania schopnosť. Na úvod programu predstavili členovia prípravného výboru BBZMF novinky, ktoré boli odprezentované v uplynulých týždňoch, ako napríklad nové logo, webová stránka, ale aj nový Instagramový profil a skupina na Facebooku, v ktorej môžu členovia diskutovať o dianí v malom futbale.

Novo zvolené vedenie BBZMF: Kľúčové bude prilákať mladých ľudí

Ako ďalší bod programu nasledovali voľby do orgánov BBZMF na pozície predsedu, členov výkonného výboru a kontrolóra. Za predsedu bol zvolený Lukáš Berec, ktorý bol členom výkonného výboru v Mestskej únii malého futbalu od roku 2009. Prítomným prezentoval svoje ciele, mimo iného aj víziu založenia stredoškolskej a detskej ligy, či usporiadania Majstrovstiev Slovenska v malom futbale v roku 2022 v Banskej Bystrici.

„Chcel by som poďakovať za dôveru, verím, že spoločne budeme malý futbal v Banskej Bystrici rozvíjať. Plánujeme ho viac spopularizovať. Určite nám k tomu pomôže nová webová stránka, budeme aktívnejší na sociálnych sieťach a hlavne plánujeme postupne rozširovať tím ľudí, ktorí bude pomáhať malému futbalu. Prioritou pre tento ročník sú rozhodcovia, ktorých máme nedostatok. Chceme sa viac zamerať na ich školenie, k tomu nám budú pomáhať aj videá zo zápasov.

V každej sfére chceme napredovať, aj preto plánujeme založiť detskú a stredoškolskú ligu, aby sme postupne pritiahli mladých k malému futbalu. V roku 2022 by sme chceli usporiadať v Banskej Bystrici Majstrovstvá Slovenska v malom futbale, už sme to avizovali aj prezidentovi Slovenského zväzu malého futbalu. Budeme radi ak sa to podarí, malo by to aj symboliku, nakoľko v tom roku to bude 40. ročník malého futbalu v Banskej Bystrici,“ vyjadril sa k svojmu zvoleniu do novej funkcie a plánom do budúcna Lukáš Berec, predseda Banskobystrického zväzu malého futbalu.

Do výkonného výboru bola zvolená štvorica Michal Béreš, Peter Ryša, Marián Sanitra a Ivan Širka. Novozvolení členovia výkonného výboru taktiež odprezentovali svoje plány, pričom všetci sa zhodli, že klúčové pre budúcnosť malého futbalu v meste bude prilákať mladých hráčov, ale aj nových mladých rozhodcov a posyktnúť im kvalitné školenie, aby športová úroveň zápasov na umelých trávnikoch pod Urpínom stúpala. Do pozície kontrolóra bol zvolený Martin Porubský.

Pravidlo “tri body” zrušené, v soboty sa bude hrávať popoludní

Po voľbách prišlo na rad hlasovanie o zmenách do budúcej sezóny, o ktorých zástupcovia tímov diskutovali s vedením BBZMF. „Z odpovedí tímov v prihlasovacom formulári pre novú sezónu vyplynulo, že o novinkách ako videá zo zápasov, či skrátenie sezóny na pol roka sa nehlasovalo. Dôvod bol nedostatočný záujem mužstiev o nový systém súťaží a natáčanie videí. V sezóne 2020/2021 plánujeme natáčať vybrané zápasy a tým ukázať mužstvám, aké sú výhody videí zo zápasov. O ďalších novinkách budeme vždy informovať,“ poznamenal Berec.

Už pred minulou sezónou bolo zrušené pravidlo o vypichovaní lopty odzadu a ďalšou zmenou, ktorú si mužstvá odhlasovali, je zrušenie pravidla o troch bodoch, ktorými sa hráč nesmel dotýkať hracej plochy pri kontakte s loptou. Ide o ďalšie priblíženie sa k štandardným pravidlám, ktoré vo všeobecnosti platia vo všetkých slovenských súťažiach malého futbalu.

Azda najvýraznejšou zmenou je zmena rozloženia súťaží a hracích časov. Argumentom pre zmenu rozloženia mužstiev v jednotlivých súťažiach bol nepomer tímov v dvoch IV. ligách, ale aj fakt, že v najkvalitnejšej súťaži odohrali mužstvá celkovo najmenej zápasov.

Staré rozloženie súťaží malého futbalu.

Od novej sezóny sa vytvoria dve tretie ligy so zhodným počtom mužstiev. IV. B liga hrajúca sa na Tatranskej sa zmenila na 3. B ligu, zatiaľ  čo 3. A liga vznikla spojením 3.  ligy a 4. A ligy. Táto súťaž sa bude hrať v Nike Aréne. Rozšírila sa aj 2. liga o dvoch účastníkov. V prvej lige bude o dve mužstvá menej ako predchádzajúcu sezónu, ďalšie tímy nemali záujem hrávať najvyššiu súťaž. Postupový a zostupový kľúč ako aj ostatné informácie k ligám budú publikované v dokumente Propozície súťaží 2020/2021.

Nové rozdelenie mužstiev v ligách malého futbalu.

Zástupcovia mužstiev odhlasovali aj zmenu sobotných hracích časov. Na rozdiel od minulých sezón, kedy sa sobotný program v Nike Aréne a v Tami Aréne začínal ráno, od novej sezóny sa bude v soboty hrávať popoludní.

Harmonogram zápasov od novej sezóny.

Štartovné a členské nezmenené

Aj pre nový ročník bude štartovné na mužstvo 100 € a členské za hráča 20 €. Všetky platby budú poukazované na transparentný účet vedení vo FIO banke. Číslo účtu zverejní BBZMF čoskoro. Termín pre úhrady štartovného a členského za hráčov je do 31. augusta 2020.

„Spustili sme registrácie hráčov do informačného systému malého futbalu (IS MF). Najprv sme nahodili mužstvá a následne sme vytvorili zástupcom mužstiev kontá klubových manažérov. Aktuálne kluboví manažéri nahadzujú svojich hráčov. Výhodou novej stránky a IS MF je, že mužstvá a hráči si môžu svoje profily naplniť informáciami a prepojiť svoje stránky, čím sa môžu prezentovať. Do budúcna by sme boli radi, kebyže sa aj mužstvá pripoja a budú postupne vytvárať svoje stránky na sociálnych sieťach,” priblížil Berec.

Registrácia jednotlivcov aj počas sezóny

Doteraz bolo zaužívané, že minimálny počet hráčov je 10. „S členmi Výkonného výboru sme sa dohodli, že minimálny počet hráčov v mužstve pri bude 8 s tým, že každé mužstvo zaplatí za 10 hráčov a pokiaľ bude mať do prvého kola 8, resp. 9 hráčov na súpiske, môže kedykoľvek počas sezóny doplniť do počtu 10.  Týmto chceme mužstvám dať väčší čas na prípravu kádra na sezónu. Pomôcť im v tom môže aj už spustená registrácia jednotlivcov, jednotlivci sa stále môžu prihlasovať a budú sa môcť aj počas sezóny. Mužstvá tiež môžu prejaviť záujem o takýchto hráčov, len treba vyplniť krátky dotazník,” doplnil na záver predseda BBZMF.

Nová sezóna začne 4. a 5. septembra 2020, vylosovanie bude nahodené do 28. augusta na stránke bbzmf.sk.