Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) pozýva uchádzačov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14. februára 2018, teda na Valentína.

Pre záujemcov o štúdium budú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2018/2019 a tiež sprievodný program, ktorý bude obohatený o Valentínske prekvapenie a súťaž. V rámci programu sa návštevníci dozvedia o možnostiach štúdia v zahraničí, mimoškolských aktivitách a systéme štúdia na vysokej škole.

Návštevníci UMB budú mať možnosť spoznať rôzne spôsoby výučby, ako napríklad prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne na Filozofickej fakulte UMB (FF UMB). Dokonca sa môžu priblížiť športovým hviezdam v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB a nahliadnuť do diagnostického laboratória KTVŠ FF UMB.

Na Právnickej fakulte UMB môžu navštíviť samovzdelávacie centrum a pojednávaciu miestnosť na simulované súdne pojednávanie. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ponúkne prezentáciu Centra krízového riadenia a počítačových simulácií, študenti si budú môcť vypracovať simulačný test na prijímací pohovor a prihlásiť sa na konzultácie na prijímacie pohovory. Pripravená je aj Valentínska súťaž.

Na Fakulte prírodných vied UMB (FPV UMB) pripravili jednotlivé katedry zaujímavý program. Na prednáškach Katedry geografie a geológie FPV UMB uchádzači o štúdium zistia, aké bohatstvo máme ukryté v našej zemi, ale aj to, prečo študovať geografiu práve v Banskej Bystrici. Katedra fyziky FPV UMB pripravila prednášku v angličtine Measuring the world: from Gauss to LIGO a workshop s rôznymi fyzikálnymi pokusmi. Na katedre informatiky FPV UMB budú prebiehať prednášky a cvičenia: webové technológie; počítačové siete; matematika pre informatikov. Na katedre chémie FPV UMB uvidia, čo sa varí v chemickej kuchyni, pripravené sú praktické ukážky energetických materiálov – výbušniny a pyrotechnické zmesi.

Na Ekonomickej fakulte UMB si vypočujete dôvody, prečo študovať práve na EF UMB, aké sú možnosti uplatnenia sa v praxi, budete mať možnosť zakúpiť si literatúru na prijímacie skúšky a zúčastniť sa prednášok a seminárov.

Pedagogická fakulta UMB (PF UMB) ponúkne uchádzačom otvorené dvere do umeleckých ateliérov PF UMB, do priestorov internátu, študovne a Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zároveň sa môžete zúčastniť prednášok a seminárov jednotlivých katedier, a tak vidieť ako prebieha štúdium na vysokej škole a čím sa líši od výučby na strednej škole či gymnáziu. Podrobný program jednotlivých fakúlt je zverejnený na oficiálnej stránke univerzity.