Z pôvodných osemnásť mesiacov už len štyri. Takto sa, najmä vďaka rekonštrukcii operačných sál v roku 2013, znížila doba čakania na operácie kĺbovej náhrady v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici.V rámci kraja sa takéto operácie vykonávajú už len v Lučenci, a tak pod Urpínom operujú ľudí z celého kraja i Slovenska.

nemocnica operacieVedenie Rooseveltovej nemocnice dokonca predpokladá, že už na jeseň tohto roku by sa čakacie doby mohli skrátiť ešte výraznejšie, a každý pacient by sa tak mal operácie dočkať do troch mesiacov. “Čo je ešte pozitívnejšie, môžu k nám prísť pacienti z iných regiónov, a z iných zdravotníckych zariadení, kde by museli čakať na operáciu kĺbu oveľa dlhšie. O uvoľnených kapacitách sme informovali aj zdravotné poisťovne s tým, že svojich pacientov môžu presmerovať do našej nemocnice,“ priblížila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Ortopédia FNsP F.D.R. získala spomenutou rekonštrukciou priestorov v roku 2013 k dispozícii o jednu operačnú sálu navyše, pričom v súčasnosti operujú na troch sálach. To umožnilo zvýšiť počet operácií a kým v roku 2013 vymenili kĺb 500-tim pacientom, minulý rok už s novým kĺbom odchádzalo vyše tisíc pacientov. Nemocnica navyše upravila aj organizáciu operácií.

„Prijali sme pracovníčku, ktorá má na starosti správu čakacej listiny, logistiku pacientov, ich kontaktovanie, zasielanie korešpondencie a plánovanie hospitalizácii a zákrokov. Eliminovali sme prípady, kedy pacient objednaný na zákrok z rôznych dôvodov jednoducho neprišiel, takže nevznikajú prestoje v operačnom programe. Pacientov podrobne informujeme a usmerňujeme čo ich čaká pred, počas a po operácii, čo proces ich prípravy na zákrok zrýchľuje,“ hovorí námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť Milan Urbáni.