V stredu 2. marca 2016 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila panelová diskusia s názvom Chcem (sa) učiť, ktorá si do hľadáčika vzala problémy slovenského školstva a snažila sa na ne pozrieť aj z iného uhľa pohľadu.

Účastníci diskusieV rámci celouniverzitného predmetu service learningu a pod vedením  tútorky PaedDr. Zuzany Bariakovej, PhD., z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF, toto podujatie zorganizovali  študentky Filozofickej a Pedagogickej fakulty UMB Patrícia Folvarčíková (UAP AjSj, Mgr.), Zuzana Leitnerová (EKUŠ, Mgr.), Jozefa Pevčíková (EKUŠ, Mgr.), Monika Sarvašová (UAP PgSj, Bc.), Silvia Slivková (UAP PgAj, Bc.), Lenka Vojteková (UAP SjNj, Mgr.) a Margita Vojtkuľáková (UAP AjSj, Mgr.).

Na zvedavé otázky sa podujali odpovedať štyria vzácni hostia a hostky rôzneho zamerania, z rôznych častí Slovenska. Podujatia sa zúčastnili Jakub Kratochvíl, zakladateľ o. z. Jablko, Lenka Rovňanová, vysokoškolská pedagogička z PdF UMB, Peter Farárik, zakladateľ portálu Lepšia geografia a Monika Szabóová, učiteľka na základnej škole v Lučenci.

Hostky – Lenka Rovňanová (PF UMB) a Monika Szabóová (ZŠ Ladislava Novomeského v Lučenci)Zúčastnení sa dozvedeli, že v školstve nie je všetko také zlé. Ešte stále sú tu skvelí učitelia a učiteľky, ako aj žiaci a žiačky. Diskutujúci upozornili na to, že v škole musia zaháňať troch nepriateľov. Nepriateľmi sú strach, tlak a nuda a tiež, že sa človek dobrým učiteľom nestane len tak – musí na sebe tvrdo pracovať. Najväčšia vďaka patrí návštevníčkam a návštevníkom za to, že svojou účasťou projekt podporili a ukázali, že ani im budúcnosť slovenského školstva nie je ľahostajná.