Na ceste prvej triedy I/69 pred Banskou Bystricou sa spustili stavebné práce. Tie zahŕňajú modernizáciu úseku s dĺžkou viac ako 3 km a opravu dvoch mostov. Vodiči sa budú musieť pripraviť aj na čiastočné dopravné obmedzenia.

Cesta prvej triedy I/69 spája mestá Banská Bystrica a Zvolen. Úsek, ktorý prejde rekonštrukciou má dĺžku 3 096 m a v danej lokalite je súbežný s rýchlostnou cestou R1. Opravia sa aj dva mosty, ktoré sa nachádzajú priamo v Banskej Bystrici. Dielo pre Slovenskú správu ciest za viac ako 2,5 mil. EUR bez DPH realizuje EUROVIA SK.

V rámci stavebných prác sa odfrézuje pôvodná vozovka a zhotovia sa nové asfaltové vrstvy so zachovaním šírkového usporiadania na celom úseku. Obnovia sa tiež odstavné plochy, prídavné pruhy či odvodňovacie zariadenia. Ráta sa aj s rekonštrukciou existujúcich priepustov a s vyčistením cestných rigolov. Na niektorých miestach sa zároveň osadia nové cestné obrubníky. Na celom úseku sa vymenia zábradlia, cestné zvodidlá a osadia sa smerové stĺpiky. Na záver sa zhotoví vodorovné dopravné značenie a doplní sa zvislé dopravné značenie.

„Na úseku zrekonštruujeme aj dva mosty, ktoré sa nachádzajú priamo v Banskej Bystrici. Prvý s dĺžkou 8 m a šírkou 11,2 m prevádza cestu I/69 ponad Rakytovský potok. Na moste sa odfrézuje obrusná vrstva vozovky, odstráni sa uchytená vegetácia a náletové dreviny v jeho okolí. Druhý most, dlhý 8,43 m a široký 9,2 m, vedie ponad potok Kremnička. Jeho rekonštrukcia sa začne odstránením všetkých častí mostného zvršku a vybúrajú sa aj časti úložných prahov. Následne sa všetky časti mosta ako úložné prahy, nosníky mosta, spriahajúca doska a mostný zvršok zrealizujú nanovo,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Výstavba bude prebiehať za plnej premávky a bude si vyžadovať aj dopravné obmedzenia. Doprava bude vedená vždy minimálne v jednom pruhu obojsmerne a po etapách. Bude riadená svetelnou signalizáciou a dočasným dopravným značením. V čase vykonávania stavebných prác dôjde aj k dočasnému obmedzeniu prístupu vozidiel k priľahlým nehnuteľnostiam.

Cieľom modernizácie úseku je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vďaka rekonštrukcii a sanácii odvodňovacích zariadení sa zlepšia aj odtokové pomery zrážkových vôd, čo zlepší vplyv prevádzky cesty na životné prostredie.