Mesto Banská Bystrica po výmene starých okien, dverí a zastaraného vykurovania na základných školách obnoví na vybraných školách aj športoviská. Už v týchto dňoch začína rekonštrukcia podláh v telocvični ZŠ Spojová a pri ZŠ Radvanská vznikne nové multifunkčné ihrisko.

DSC_0582Havarijný stav podláh telocvične ZŠ Spojová začínajú opravovať už v týchto dňoch. Mestu sa podarilo na tento účel získať prostriedky z havarijného fondu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spolu s prostriedkami mesta sa na tento účel použije 66-tisíc eur.

Nevyhovujúci športový areál pri ZŠ Radvanská nahradí moderné multifunkčné ihrisko, ktoré bude financované z dotácie Vlády Slovenskej republiky z programu Podpora rozvoja športu na rok 2015 vo výške 40-tisíc eur.  Športový areál jedinej základnej školy v Radvani, ktorý funguje od roku 1987, je v nevyhovujúcom stave a ihrisko už dávno nespĺňa bezpečnostné i hygienické normy.

„V máji tohto roku sme sa zapojili do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie vlády v programe na rozvoj športu a boli sme úspešní. Som veľmi rád, že nové multifunkčné ihrisko poslúži stovkám žiakov na pohybové aktivity v čase vyučovania i mimo neho. Verím, že novým ihriskom zvýšime záujem detí a mládeže o šport a aktívne využívanie voľného času,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

DSC_0569Moderné multifunkčné ihrisko pribudlo v septembri aj pri Základnej škole Moskovská vďaka dlhoročnému partnerovi mesta, spoločnosti STEFE. Ambíciou samosprávy je aj naďalej obnovovať zanedbané športoviská v areáloch škôl i mimo nich. V týchto dňoch sa začalo intenzívne pracovať na rekonštrukcii drevenej podlahy v telocvični na Základnej škole Spojová.

„Demontáž starej podlahy si robí škola v týchto dňoch svojpomocne. Nová podlaha bude zodpovedať všetkým požiadavkám a normám a musí mať certifikát medzinárodnej basketbalovej federácie FIBA. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie bola 80 tisíc eur, no verejným obstarávaním sme ušetrili a na rekonštrukciu nevyhovujúcich podláh použijeme približne 66 tisíc eur,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

Opravy sa zrealizujú v telocvični A aj B, ako aj v náraďovni, v celkovej výmere 766 m2. Už koncom roka si budú môcť v nových podmienkach zahrať žiaci basketbal, volejbal i bedminton.