Asi pred rokom a pol policajné orgány kvôli bezpečnosti zatarasili prístup obyvateľom Sládkovičovej a Podhája z hlavnej cesty za semaforom smerom ku vnútroblokom ich bytoviek s rôznymi obchádzkami.

F2Kto si vyskúšal nebezpečné vjazdy a výjazdy na parkovisko pred vlastným bytom, asi vie, ako to naštve ľudí. Po viac ako ročnom snažení miestnych poslancov s občanmi sa vízia normálneho prístupu na nové parkoviská stáva realitou. Katastrofálna situácia, ktorá nastala vo vnútroblokoch pri bytových domoch Sládkovičova 66 až 76,  Podháj 55-57 a ostatných susediacich bytových domoch je vyriešená. Stavebné práce v tomto území sa práve končia, ešte sa položí asfalt v treťom vnútrobloku a dokončia sadové úpravy.

„Ako dlhoročný obyvateľ tohto sídliska som stál pri zrode myšlienky opravy miestnych komunikácií, vytvorení nových parkovacích miest, doplnenia stĺpov verejného osvetlenia a hlavne bezpečného výjazdu a vjazdu k bytovkám, kde dochádzalo k mnohým dopravným nehodám. Podarilo sa nám v maximálne možnej miere zachovať aj zeleň,“ hovorí poslanec Igor Kašper.

„Rekonštrukcia prebiehala v niekoľkých etapách, prvá začínala v roku 2013, posledná prebehla teraz – asfaltovanie. Išlo hlavne o opravu jestvujúcich parkovacích plôch a vytvorenie nových s vodorovným značením o rozmere 2,5 x 5m na jedno miesto,“ vysvetľuje poslanec Milan Smädo.

_MG_2759
Igor Kašper, Milan Smädo a Marek Modranský.

Vybudovali sa samostatné chodníky vo vnútroblokoch, ktoré sa doposiaľ využívali ako cesta. Občania majú k dispozícii bezpečné vjazdy a výjazdy z 3 vnútroblokov v šírke 6m s odvodnením celého územia, vrátane lapačov a ochranných fólií proti prieniku ropných látok. Samozrejme aj  verejné osvetlenie, ktoré tu doteraz nebolo a k tomu sadové úpravy.

„Takto by sa mohlo postupovať aj v ostatných častiach mesta, lebo počet automobilov na jednu domácnosť stúpa. Druhou možnosťou je budovanie parkovacích domov,“ uvádza člen dopravnej komisie mesta Marek Modranský.

Ide o najväčšiu priamu mestskú investíciu bez použitia úverových alebo iných cudzích zdrojov za posledný rok. Celá rekonštrukcia je v hodnote cca 200.000 eur. Financované to je z príjmov mesta za parkovacie miesta. Poslanci z tohto volebného obvodu Igor Kašper a Milan Smädo si cenia prístup zainteresovaných, ktorí prispeli k úspešnému presadeniu tejto správnej myšlienky

„Sme hrdí na to, že sa nám túto investíciu podarilo presadiť sem do nášho obvodu. Ako poslanci za túto mestskú časť tak plníme to, čo sme sľúbili občanom.  Po otvorení nových ihrísk, oprave schodov a chodníkov, vytvorenia asi 50 parkovacích miesť na sídlisku ide o ďalšiu významnú investíciu, ktorá zlepší život našim občanom,“ dodáva poslanec Kašper.

Po rozhovoroch s miestnymi obyvateľmi môžeme potvrdiť, že veľký problém s prístupom a parkovaním v tejto časti Kráľovej sa naozaj podarilo vyriešiť a ľudia v tejto mestskej časti si môžu vydýchnuť.