Obyvatelia Podlavíc si v úvode týždňa všimli osádzanie nových dopravných značiek v uliciach sídliska. Odpoveď na časté otázky, aké zmeny v doprave to prinesie, vo štvrtok prinieslo samotné mesto.

gastanova ulica podlaviceZačiatkom týždňa sa začalo s realizáciou zmeny organizácie dopravy v mestskej časti Podlavice, na uliciach Gaštanová, Limbová a Lipová.

„Zmena organizácie dopravy sa týka zjednosmernenia ulíc Gaštanová a Limbová, čo prinesie obyvateľom dotknutých ulíc zlegalizovanie pozdĺžneho státia motorových vozidiel a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Žiadame vodičov, aby rešpektovali zmeny, ktoré nastali. Na novú dopravnú situáciu vodičov upozorňuje aj prenosné dopravné značenie,“ priblížil Ivan Földvári z Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ v Banskej Bystrici.