Záhrada - CNK 3Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá od roku 2010 realizuje projekt kultúrneho centra s celoročnou dramaturgiou v Beniczkého pasáži na Námestí SNP 16 v Banskej Bystrici.

Zámerom projektu je rekonštrukcia budovy a revitalizácia záhradnej plochy, ktoré majú slúžiť ako priestor pre prezentáciu a tvorbu súčasného umenia. Záhrada je tiež miestom pre stretávanie rôznych komunít a slúži ako atraktívny verejný priestor pre voľnočasové aktivity širokej verejnosti.

Po dvojročnej snahe o dokončenie rekonštrukcie a argumentovaní o potrebe takýchto aktivít pre rozvoj kultúry v meste, sa pracovný tím Záhrady rozhodol obrátiť na širokú verejnosť so žiadosťou o podporu prostredníctvom verejnej zbierky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oficiálne povolilo konanie verejnej zbierky za účelom revitalizácie záhradného parku a rekonštrukcie objektu bývalých dielní na kultúrne centrum v blízkosti centra mesta Banská Bystrica. Na zbierku možno prispieť finančne vložením prostriedkov na účet zbierky 2626099566/1100 a tiež príspevkom do označených uzavretých prenosných pokladničiek a riadne označených pokladničiek umiestnených na viacerých verejných miestach v Banskej Bystrici.

Verejná zbierka je určená pre každého, kto má záujem podporiť dobrú myšlienku na rozvoj tvorivosti a životného priestoru nielen pre miestnych ľudí, ale aj návštevníkov z celého Slovenska.