Po nedávnej návšteve poľského veľvyslanca zavítal 23. apríla 2013 do Banskej Bystrice aj veľvyslanec Venezuelskej bolívarskej republiky J. E. Ali de Jesús Uzcátegui Duque. Hlavným dôvodom návštevy mesta pod Urpínom je jeho cieľ lepšie spoznať krajinu a taktiež prezentovať kultúru a socio-ekonomickú situáciu vo Venezuele.

velvyslanec-venezuelaStretnutie na pôde mesta absolvoval veľvyslanec s primátorom aj v spoločnosti  Javiera Biardeau, ktorý pôsobí ako profesor sociológie v Caracase. Z pohľadu mladej venezuelskej generácie je študentská mobilita veľmi dôležitá pre formovanie tamojšej spoločnosti, na ktorú má Európa nesmierny vplyv aj vzhľadom na spoločnú minulosť.

„Som veľmi rád, že z nášho spoločného dialógu jednoznačne vyplynulo, že Banská Bystrica má množstvo možností, ktoré môže ponúknuť návštevníkom z Latinskej Ameriky. Myslím si, že najmä vzájomná akademická spolupráca a výmena skúseností v oblasti cestovného ruchu by boli veľkým prínosom pre obe krajiny,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.

Obaja predstavitelia zdôraznili potrebu zvýšenej informovanosti v podobe prezentačných materiálov a väčšej angažovanosti  médií a podnikateľských subjektov.