V týchto dňoch sa na pulty knižných predajní dostáva turistický bedeker Banská Bystrica a okolie. Vydavateľstvo Spektrum grafik po edíciách v roku 2006 a 2008 ponúka čitateľom už tretie doplnené vydanie tejto príručky.

ktorá skrz pôsobivé fotografie a krátke, no výstižné a pútavé textové heslá informuje, poúča i zabáva záujemcu o bližšie spoznanie klenotu medzi slovenskými mestami. Básnik Andrej Plávka o ňom kedysi napísal: „Má dobrý rez i cveng toto mesto. Drží ho v kurze jeho rýdzosť, pravosť, jeho nehasnúca sláva“.

Autorský kolektív diela tvoria napospol renomovaní autori: fotograf a zostavovateľ publikácie Karol Demuth, spisovateľ Pavel Hrúz (* 14. 1. 1941 – † 15. 8. 2008), historik Milan Šoka, prírodovedec Peter Urban, knižná grafička Lucia Demuthová a editor Fedor Mikovič.

kniha-sprievodca-banska-bystricaBezmála takmer osemdesiattisícová Banská Bystrica plným priehrštím ponúka návštevníkom a obyvateľom svoje odveké čaro, svojbytnú, bohatou a slávnou históriou poznačenú atmosféru, i malebné okolie, ktoré tvorí horský veniec Nízkych Tatier, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a Slovenského stredohoria.

Jeho základy vznikali počas najstaršieho osídlenia v 12. storočí, ale toto územie osídlili ľudia už v praveku. Právo slobodného kráľovského mesta, a tým aj rozsiahle mestské výsady, získala Nova villa Bystriciensis od Bela IV. v roku 1255. Od 13., ale najmä od 14. storočia je s osudmi obyvateľov mesta Neusohl, teda Nový Zvolen, spätá ťažba striebra, ale najmä medi, ktorá mesto a jeho okolité bane i huty preslávila po celom vtedajšom svete. Banský podnikateľ Juraj Thurzo tu v roku 1495 založil Thurzovsko-fuggerovskú ťažiarsku spoločnosť, prvý podnik na svete s prvkami kapitalistického podnikania.

Výrečné svedectvo o prosperite a rozvoji hmotnej i duchovnej sféry stredovekej „medenej” Banskej Bystrice vydávajú početné stavebné pamiatky z obdobia gotiky, renesancie, baroka i klasicizmu. Najcennejšie z nich stoja v historickom jadre mesta, ktoré bezpochyby patrí medzi najkrajšie a najpôsobivejšie urbanistické celky na Slovensku. Súbor vzácnych meštianskych domov, hradného areálu, domu kráľa Mateja s erbom z roku 1479, kostolom Nanebovzatia Panny Márie a svätej Alžbety, stredovekou radnicou a ďalšími architektonickými skvostami, je národnou kultúrnou pamiatkou. Jej súčasťou je i dom v Dolnej ulici, v ktorom sedmohradské knieža Gabriela Bethlena roku 1620 korunovali za uhorského kráľa.

V závere Druhej svetovej vojny sa Banská Bystrica stala významným centrom protifašistického odboja. Slobodný slovenský vysielač 29. augusta 1944 odvysielal výzvy do otvoreného ozbrojeného vystúpenia proti fašizmu, za obnovenie Československej republiky. Pamiatky a dokumenty, spojené so Slovenským národným povstaním, sú dnes zhromaždené v Múzeu SNP, ktorého expozícia je inštalovaná v monumentálnom Pamätníku s výrazným a originálnym architektonickým riešením.

O tom všetkom – ale ešte o mnohom inom z histórie i súčasnosti Banskej Bystrice – sa dozvie čitateľ z nového turistického sprievodcu po Banskej Bystrici, bohato ilustrovaného a fundovane, no nanajvýš „čítavo“ napísaného diela, ktoré vyšlo vo dvoch jazykových mutáciách – slovenskej a anglickej. Keď primátor Banskej Bystrice Ján Nosko z rúk autorov Karola Demutha, Fedora Mikoviča a zástupcu banskobystrického vydavateľstva Spektrum Grafik Martina Gaga preberal prvý výtlačok turistického sprievodcu Banská Bystrica a okolie, poznamenal: „Je to knižočka útla, ale o to vzácnejšia. Nemala by chýbať ani v jednej rodinnej knižnici Banskobystričanov a našich turistických návštevníkov.”