natri si svoju lavicku3Mestský park zažíva po dlhých rokoch obnovu vďaka dobrovoľníkom. Tí sa v sobotu 23. augusta stretli po prvýkrát v rámci projektu, aby očistili a predpripravili plochy na následný náter.

Organizátori projektu Jana Mojšová, Banskobystrický okrášľovací spolok, Komunita BB a Zelená hliadka BB vyslovili veľkú spokojnosť s prvým dňom projektu. „Účasť dobrovoľníkov bola nad očakávania, prišlo 23 ľudí – medzi nimi aj rodiny s deťmi, seniori či  mladí ľudia. Najmladšia šikovná dobrovoľníčka bola iba 2-ročná Peťka, ktorá prišla s otcom a sestričkou. Veľmi nás potešil záujem ľudí zmeniť  náš obľúbený Mestský park k lepšiemu. Prišli ľudia bývajúci v bezprostrednej blízkosti parku, z čoho je zrejmé, že jeho osud im nie je ľahostajný. Taktiež nás teší pozitívny príklad rodičov pri výchove svojich detí, keďže rodiny boli na akcii až tri. Atmosféra bola vynikajúca, jedna mamička doniesla koláč pre dobrovoľníkov a Banskobystričanom známy Viktor doniesol každému účastníkovi akcie fľašu čerstvého jablkového muštu, za čo ďakujeme,“ povedala Jana Mojšová, iniciátorka celého projektu. natri si svoju lavicku7Na zanedbanosť parku upozornila presne pred rokom iniciatíva Zelená hliadka BB na čele s Petrom Fehérom. Za jeden z hlavných problémov parku vidia nedostatok odpadkových košov, čoho dôsledkom je neustále znečisťovanie parku. „Problém s nedostatkom košov sme vyriešili osadením provizórnych plastových košov, ktoré veríme, že budú podnetom k doplneniu, prípadne výmene košov zo strany mesta. Chceme najmä upozorniť na skutočnosť, že aj napriek chýbajúcim financiám dokážeme problém vyriešiť bez zbytočných komplikácií. Dokonca sme dostali pochvalu od okoloidúcich, že provizórne koše sú krajšie, ako tie stabilné,“ dodal Peter Fehér.

Počas sobotňajšej akcie dobrovoľníci vyčistili lavičky od machu, petice verejného osvetlenia od lepiacich pások, nápisov a plagátov a smetné koše od hrdze. Všetko je teda pripravené na maľovanie, ktoré sa uskutoční už 6. septembra od 9:00 hod.

Harmonogram prác:

23.8.2014 od 9:00 čistenie lavičiek, petíc a smetných košov od špiny, lepidla, machu, hrdze a nápisov. Organizátori zabezpečia všetky pracovné pomôcky.

6.9.2014 od 9:00 maľovanie lavičiek, maľovanie altánku. Organizátori zabezpečia všetky pracovné pomôcky.

16.9.2014 od 14:00 do 18:00 prezentácia projektu v rámci Týždňa dobrovoľníctva

17.9. a 20.9.2014 od 9:00 maľovanie lavičiek a zábradlia na detskom ihrisku v Mestskom parku. Organizátori zabezpečia všetky pracovné pomôcky.

4.10.2014 Babie leto v parku. Slávnostné otvorenie parku, street art maľovanie petíc verejného osvetlenia, slávnostné uverejnenie „dobrovoľníckej petice“, kde budú uvedení všetci dobrovoľníci.