Fakulta prírodných vied UMB privíta dvadsaťtri najšikovnejších stredoškolákov – fyzikov. Študenti z celého Slovenska si zmerajú sily v riešení teoretických a praktických úloh z fyziky od štvrtka 14. do nedele 17. apríla.

filozoficka fakulta umbPoslaním Fyzikálnej olympiády je vyhľadávať talentovaných žiakov vo fyzike, podporovať ich záujem o fyziku a jej aplikácie, prehlbovať vedomosti, viesť k samostatnosti a tvorivosti, ako aj orientovať na štúdium fyziky a príbuzných študijných odborov.

Najlepší súťažiaci budú reprezentovať Slovenskú republiku na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO) vo Švajčiarsku. Vybraní úspešní riešitelia sa môžu zúčastniť aj Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO), ktorá sa bude konať v Estónsku. V mesiaci máj sa na FPV UMB uskutočnia celoštátne kolá Geografickej a Biologickej olympiády.

Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží tento rok odštartovali súťažou chemikov. V marci 2016 si na pôde Fakulty prírodných vied UMB zmeralo sily 47 žiačok a žiakov v dvoch kategóriách. Zlaté medaily putovali do Trnavy a Košíc. Na začiatku apríla Fakulta prírodných vied UMB hostila najlepších matematikov na Matematickej olympiáde. Sily si zmeralo 39 súťažiacich, medzi nimi sa objavilo len šesť dievčat.

Celoštátne kolá predmetových olympiád sa konajú pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekanky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD. Organizátorom celoštátnych kôl predmetových olympiád je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.