V čase krízy, kedy mesto nemalo financie na základné fungovanie a muselo si zobrať investičný úver, platilo za vysielanie panoramatických záberov na STV2 tisíce eur.

Ilustračné foto: Braňo Račko

Dovedna 33 545,18 eur zaplatilo mesto spoločnosti Sitour za vysielanie panoramatických záberov v období od apríla 2009 do konca roka 2010. Na základe zmluvy, ktorú podpísalo bývalé vedenia mesta, boli odvysielané krátke panoramatické zábery Námestia SNP v doobedňajšej relácii Živá panoráma na STV2.

Sledovanosť STV2 je pritom dlhodobo nízka. V roku 2010 sa podiel Dvojky na dennom vysielacom čase pohyboval medzi 2,4% až 3,2%. Relácia Živá panoráma bola vysielaná najmä v doobedňajších hodinách o 8:00 a o 12:00.

STV reklamu v doobedňajších hodinách nepredáva, ale je možné  porovnávať napríklad s TV Doma, ktorá má približne rovnaký podiel sledovanosti ako Dvojka. Za sumu, ktorú mesto vyčlenilo na vysielanie panoramatických záberov, by bolo možné  v rovnakom čase (podľa aktuálnych cenníkov) odvysielať dva 30 sekundové reklamné spoty v TV Doma každý deň počas celého roka.  Efektivita takejto propagácie mesta vzhľadom k vynaloženým prostriedkom je tak mimoriadne sporná.

Mesto si túto propagáciu platilo v čase, kedy naplno vypukla hospodárska kríza, ktorá mala dopad na výber podielových daní. Práve chýbajúce financie v rozpočte mesta viedli k tomu, že zastupiteľstvo v septembri odsúhlasilo úver vo výške 2 milióny eur. Ten mal slúžiť práve na zaplatenie faktúr z rozbehnutých projektov.

Jedným z iniciátorov myšlienky bola Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch a jej vtedajší predseda Ľubomír Motyčka. „Myšlienka bola dobrá a je to ohromná propagácia pre mesto. Lenže to bola absolútne nevyužitá šanca zo strany mesta. To totiž nevyužilo všetky možnosti, ktoré vznikli. Okrem vysielania v Živej panoráme sa mohli zábery z kamery umiestniť aj na internetovú stránku mesta. V rámci vysielania na STV2 tam beží informačný text ku každej kamere, kde je možnosť informovať o aktivitách mesta. Lenže to sa využívalo mimoriadne slabo. Dojalo ma, keď v máji, pri otvorení letnej turistickej sezóny, kamery brali postavené stánky a pódium a ľudia si čítali o tom, že bude v meste nejaká súťaž školákov,“ povzdychol si známy cestovateľ a vydavateľ rovnomenného časopisu.

O stanovisko sme požiadali prostredníctvom hovorkyne aj primátora Petra Gogolu. Oblasť cestovného ruchu bola jedným z hlavných pilierov jeho predvolebnej kampane. Zaujímalo nás, či tento spôsob propagácie zvolí aj do budúceho obdobia. „Pán primátor je momentálne vo fáze, kedy sa oboznamuje so všetkými zmluvami. Oblasť cestovného ruchu a jeho propagácia si vyžaduje vypracovanie rozsiahlej koncepcie a bude ju potrebné podrobiť analýze. Preto v súčastnosti nechce pán primátor povedať, nakoľko efektívny bol tento projekt,“ povedala hovorkyňa primátora Monika Pastuchová.

Ľubomír Motyčka doplnil, že na základe tejto zmluvy bolo možností spolupráce ešte viac. Napríklad zaradenie do online rezervačného systému, z čoho mohli informačnému centru plynúť aj príjmy. „Ide o celé fungovanie mesta, že aj dobrá myšlienka sa zhovadí. Ide o schopnosť využiť možnosti. Mesto fungovalo na princípe, aby sa každý za niečo schoval a neurobil dokopy nič. Bol som z toho bezmocný a som aj rád, že tam už nie som,“ dokončil bývalý poslanec MsZ.