V utorok 17. októbra o 18.00 h sa v Aule Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela uskutoční diskusné podujatie Dišputa 5. s podtitulom Za Boha a za národ?.

Pozornosť bude venovaná prvej časti tohto hesla, teda kresťanstvu – konkrétne jeho základným princípom, historickému vývinu a jeho vzťahu k iným náboženstvám, či kultúram. Diskutovať budú predstavitelia štyroch kresťanských cirkví pôsobiacich na Slovensku generálny vikár Banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy Branislav Koppal, kňaz banskobystrického zboru Evanjelickej cirkvi Daniel Koštial, kazateľ Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici Benjamín Uhrin, kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave Daniel Pastirčák a predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst.

Sériu Dišpút organizuje platforma Nie v našom meste zastrešená Centrom komunitného organizovania  v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Diskusie prebiehajú od marca tohto roku a zamerané sú na témy súvisiace s extrémizmom a radikalizáciou spoločnosti.