Má ísť o najväčšie medzinárodné športové podujatie, ktoré kedy Banská Bystrica hostila. Vedenie mesta sa rozhodlo uchádzať o organizáciu organizáciu Európskeho letného olympijského festivalu mládeže v roku 2021 po tom, ako sa jej vzdali Košice. Mestskú pokladnicu to bude stáť nemalé prostriedky.

Košice ho odmietli, Banská Bystrica má v roku 2021 organizovať Európsky olympijský festival mládeže

Banskú Bystricu napokon spomedzi viacerých uchádzajúcich sa miest v rámci Slovenska vybrali. Podľa vedenia mesta „ide o športové podujatie, ktoré mestu Banská Bystrica výrazne pomôže z hľadiska prezentácie a podpory športu všetkých vekových kategórií, ale bude mať vplyv aj na ekonomiku, turizmus a pozitívny imidž mesta a jeho medzinárodnej akceptácie v kruhoch medzinárodnej športovej diplomacie,“ ako sa uvádza v materiáli, ktorý približuje projekt mestským poslancom.

Samospráva si od projektu sľubuje nielen podporenie športovej infraštruktúry a jednotlivých športov v meste, ale aj posilnenie segmentu služieb a hoteliérstva, čo sa má odraziť na zvýšenom počte prenocovaní a tým aj vyšších príjmoch mestskej pokladnice. Podpora obnovy internátov, ktoré majú slúžiť pre ubytovanie športovcov, zas podľa vedenia mesta z dlhodobého hľadiska podporí motiváciu študentov prísť za štúdiom do Banskej Bystrice.

Atletické disciplíny majú hostiť zrekonštruované Štiavničky. Foto: ilu. arch. BBo

XVI. Európsky letný olympijský festival mládeže EYOF v roku 2021 mali pôvodne organizovať v Košiciach, kde sa na podujatie dlhodobo pripravovali. Košice mali na prípravu športovísk a samotného podujatia prisľúbenú vládnu dotáciu 12-miliónov eur. Po zvážení svojich možností však následne požadovali ďalších 10-miliónov eur, ktoré už vláda odmietla poskytnúť a tamojší mestskí poslanci napokon organizáciu podujatia zrušili.

Akú vládnu dotáciu napokon získa Banská Bystrica zatiaľ nie je jasné, vláda bude musieť schválený plán pre nové hostiteľské mesto upraviť. V materiáli, o ktorom majú vo štvrtok rozhodovať mestskí poslanci, vedenie mesta uvádza, že náklady na celé podujatie sa majú vyšplhať ku 14-miliónom eur.

Tie by mala z väčšej časti pokrývať práve dotácia Úradu vlády, v sume 2,5 milióna eur napríklad aj účastnícke poplatky, počíta sa tiež s miliónom eur od sponzorov či príspevkom Európskej únie v sume 0,5 až 2 milióny eur. Samospráva tiež počíta z príspevkom od BBSK, ale najmä nemalými vlastnými prostriedkami.

Vyše 5-miliónov z mestskej pokladnice

Banskobystrickí poslanci majú vo štvrtok schváliť vyčlenenie sumy 30-tisíc eur na založenie neziskovej organizácie, ktorá má mať organizáciu podujatia na starosti.

Zároveň majú schváliť tiež vyčlenenie sumy 2-miliónov eur v roku 2020 a ďalších 2-miliónov v roku 2021, a to práve za účelom budovania športovísk v súvislosti s EYOF. Už v závere apríla pritom s cieľom nákupu pozemku pre plánovanú športovú halu, ktorá by mala podľa primátora Jána Noska hostiť športy v rámci olympijského festivalu, poslanci vyčlenili sumu takmer 1-milión eur.

O avizovanej novej športovej hale sa pritom v 1,5 stranovom materiáli predloženom poslancom hovorí až ako o poslednom možnom športovisku, ktoré by pre účely podujatia malo byť využité.

O novej športovej hale na parkovisku na Mičinskej sa v materiáli k EYOF hovorí len okrajovo.

„Športoviská budú situované do súčasných hál – Krytá plaváreň, Športová hala AŠK Dukla na Štiavničkách, Zimný štadión Banská Bystrica hala „A“ a hala „B“, Zimný štadión Zvolen hala „A“, zimné štadióny v Brezne a Žiari nad Hronom, RATES aréna vo Zvolene, Športová hala Badín a prípadne ďalšej novej tréningovej multifunkčnej haly v areáli Strednej športovej školy a novej športovej multifunkčnej haly v Banskej Bystrici. Atletika bude na súčasnom štadióne na Štiavničkách, ktorý by mal prejsť komplexnou rekonštrukciou. Tenis by sa mal hrať v areáli mestských tenisových kurtov a Baseline šport aréne. K dispozícii je plážové kúpalisko na triatlon. Všetky športoviská budú prispôsobené na organizáciu veľkých medzinárodných podujatí, preto prejdú postupnými úpravami,“ uvádza sa v materiáli.

O tom, či poslanci schvália financie na organizáciu podujatia a investície do športovísk, sa má pritom rozhodovať až po tom, čo exekutíva Európskych olympijských výborov v polovici mája definitívne potvrdila zmenu miesta organizácie festivalu v roku 2021 z Košíc práve na Banskú Bystricu.