Na Nový rok, 1. 1. 2017 bude mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici premávať celý deň zadarmo. Vybrané linky MHD budú počas novoročných osláv kapacitne posilnené.

mhd-autobus-trolejbusVerím, že Banskobystričania túto možnosť využijú a dopravia sa na Námestie SNP pohodlne bez zbytočných dopravných kolízií. Som presvedčený, že tak ako vlani sa nám opäť podarí zaplniť námestie a  spoločne si vychutnáme kultúrny program i tradičný ohňostroj. Všetkých, malých aj veľkých, naň srdečne pozývam,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Program vítania nového roka začne na Námestí SNP o 16-tej hodine koncertom kapely Slovak tango a pokračovať bude o 17-tej novoročným ohňostrojom.

Po ohňostroji budú posilnené autobusy a trolejbusy do Radvane, Podlavíc a na Fončordu zo zastávok Kapitulská a Národná ulica. Zo Strieborného námestia a Námestia slobody budú posilnené spoje na sídlisko Sásová.