Pekné počasie láka nejedného človeka previesť sa na bicykli. Odradiť od pohybu však môže strach zo stretu s motorovými vozidlami. Bezpečnejším riešením sú cyklochodníky a cyklotrasy, ktoré však v Banskej Bystrici nie sú z väčšej miery vybudované. Mesto má už dlhšie naplánovaných hneď niekoľko cyklotrás, zámer prepojenia mesta s Horehroním cyklotrasou avizuje aj BBSK.

Mesto Banská Bystrica plánuje, na základe generelu nemotorovej dopravy z roku 2012, vybudovať cyklotrasy Hušták – Kráľová, Hušták – Senica, Námestie Slobody – Sásová, Námestie Ľ. Štúra – Fončorda a Autobusová stanica – Šalková, čo znamená, že by už nemal byť väčší problém jazdiť na bicykli po meste. V konečnom dôsledku by to mohlo odbremeniť motorovú dopravu a zároveň znížiť počet áut v meste.

Už vlani mesto otvorilo cyklochodník ESC – Podlavice, ktorý sa realizoval v dvoch etapách. Výstavbu komplikovalo niekoľko prekážok, ale úspešne bola dokončená v júli 2019. Súčasný primátor avizoval aj dobudovanie vyššie uvedených cyklotrás.

Otázka cyklochodníkov po roku pokročila a projekty boli vo fáze vydaného územného rozhodnutia. Vo vývoji však nastali komplikácie. “Na základe protestu prokurátorky o tom, že rozhodnutie vydal stavebný úrad, ktorý mal byť zaujatý v danej veci, museli byť tieto rozhodnutia zrušené a celý proces sa musí opakovať. V súčasnej dobe sú pred podaním projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie trasy Hušták – Kráľová, Hušták – Senica,” priblížila hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Ďalšie problémy nastali pri realizácii plánovanej cyklotrasy Autobusová stanica – Šalková, ktorá je v súčasnosti pozastavená z dôvodu výstavby protipovodňovej ochrany mesta. “Zároveň pripravujeme na územné konanie dve ďalšie cyklotrasy Hušták – Fončorda a Námestie slobody – Sásová. Na realizáciu týchto projektov sa chceme uchádzať o eurofondy,” dodala v tejto súvislosti hovorkyňa primátora.

Je zrejmé, že si na nové cyklochodníky budú musieť občania mesta počkať. Okrem uvedených má bližšie k realizácii aj cyklolávka cez R1, pri ktorej je už spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie.

A zatiaľ čo samospráva okrem vyššie uvedených cyklotrás ďalšie neplánuje, Banskobystrický samosprávny kraj pred časom avizoval záujem na vybudovaní cyklotrasy z Banskej Bystrice do Brusna. Malo by ísť o prepojenie viacerých cyklotrás pod taktovkou BBSK, vrátane tých na území mesta. Ako pre BBonline.sk potvrdila hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, mesto zatiaľ pri príprave tohto projektu nebolo zo strany BBSK oslovené na spoluprácu.