Návštevníci Tihányiovského kaštieľa môžu už od konca marca spoznávať jedovaté rastliny, huby a živočíchy, doplniť si vedomosti o ich účinkoch na ľudský organizmus, ale aj vyskúšať svoje zručnosti pri pokuse vypliesť pavučinu, podobnú tej, ktorú vypletá pavúk v prírode.

jed v prirodeCieľom výstavy nie je odradiť návštevníkov od trávenia voľného času v prírode. Práve naopak. Užitočné informácie o najnebezpečnejších druhoch rastlín, húb a živočíchoch, ktoré na potulkách voľnou prírodou či na dovolenke pri mori môžeme stretnúť, priblížia Bystričanom informačné panely – bannery v priestoroch Tihányiovského kaštieľa.

Výstava Jed v prírode približuje návštevníkom Tihányiovského kaštieľa aj také druhy živočíchov, s ktorými sa v našich zemepisných šírkach vo voľnej prírode nestretneme. Patrí medzi ne napríklad aj Theraphosa blondi – najväčší a zároveň najťažší pavúk na svete, ktorý žije najmä v Južnej Amerike. Ďalším z vystavených exemplárov zo zbierok Prírodovedného múzea SNM v Bratislave je Euscorpius italicus – najväčší škorpión žijúci v Európe. Turisti môžu na neho natrafiť v krajinách južnej Európy. A pokiaľ sa v týchto oblastiach vydajú na more, mali by vedieť o Dvojzubcovi obyčajnom. Jed tejto ryby obývajúcej Stredozemné more ale aj iné subtropické a tropické morské vody je 1 200 krát silnejší než účinok kyanidu.

„Viac „pikošiek“ sa však dozvedia návštevníci výstavy priamo v Tihányiovskom kaštieli“, sľubuje Zuzana Ištvánová.

jedvprirode3Okrem pracovného listu, v ktorom si návštevníci výstavy môžu overiť svoje vedomosti o nástrahách v rastlinnej a živočíšnej ríši, pripravili autori výstavy aj ďalšie interaktívne úlohy, ktoré hravou formou oboznamujú malých i veľkých návštevníkov s obsahom výstavy.

V pripravovaných nedeľných tvorivých dielňach môžu Bystričania už počas apríla prekonať svoj strach z hadov či pavúkov prostredníctvom informácií o ich živote a význame, a vďaka svojej zručnosti si domov môžu odniesť aj zmenšený model farebného hada na špagáte či pavúka, ako spomienku na najnovšiu prírodovednú  výstavu v Stredoslovenskom múzeu.

Viac o ponuke tvorivých dielní k výstave nájdete na www.ssmuzeum.sk .