Plagát_k_pokusu_o_zápis_do_Knihy_slovenských_rekordov_lego-vystavaBanskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a slovenským lego fanklubom TatraLUG vás pozýva na sprievodné podujatie k celoslovenskej výstave lega s názvom Postavme si svet – pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov.

Pokus o rekord sa uskutoční vo štvrtok 12.9.2013 o 10,00hod. na Nám. SNP v Banskej Bystrici za účasti komisárov z Inštitútu Slovenských rekordov. Stredoslovenské múzeum sa spolu s deťmi zo základných a materských škôl pokúsi o zápis do Knihy slovenských rekordov.

Príďte nás v našej snahe podporiť aj Vy a buďte pri tom, keď spoločne postavíme slovenský rekord v najväčšom počte detí skladajúcich stavebnicu Lega na jednom mieste!

Program podujatia 12.9.2013

9.00 – 9.45 h Kultúrny program (SONYTA MUSIC Detské hudobné centrum, Helen Doron Early English)

9.45 – 10.00 h Oficiálny začiatok rekordu. Príhovory organizátorov, partnerov rekordu. Predstavenie pravidiel pokusu o rekord.

10.00 – 10.30 h Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov v najväčšom počte detí skladajúcich stavebnicu Lega na jednom mieste a v rovnakom čase.

10.30 – 10.45 h Záverečné odpočítavanie. Vyhodnotenie pokusu o rekord. Odovzdanie certifikátu komisárom z Inštitútu Slovenských rekordov. Záverečné príhovory organizátorov.