Vo štvrtok prebiehal na Námestí Slobody v Banskej Bystrici VI. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.

01Súťaž slávnostne otvoril prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý, slova sa ujali krajský riaditeľ HaZZ v Banskej Bystrici Dušan Sľúka, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR Marian Podolló a primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili tiež česká a maďarská delegácia, prezident DPO SR Ladislav Pethő a ďalší zástupcovia orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy.

Na podujatí súťažilo 12 tímov hasičov, ktorých úlohou bolo rýchle a efektívne vyslobodenie zranenej osoby a poskytnutie predlekárskej prvej pomoci. Na vyslobodenie zranenej osoby používali príslušníci reálnu hasičskú techniku a vecné prostriedky, ako počas bežného zásahu pri dopravnej nehode. Na odbornosť a profesionalitu hasičov dozerali rozhodcovia. Víťazmi VI. ročníka Majstrovstiev SR vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel sa stali hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci so ziskom 390 bodov, na 2. mieste sa umiestnilo súťažné družstvo z Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre so ziskom 386 bodov a na 3. mieste súťažné družstvo z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy so ziskom 356 bodov.

013Na XVII. ročníku Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel sa na 1. mieste umiestnilo súťažné družstvo z OR HaZZ v Lučenci so ziskom 390 bodov, na 2. mieste súťažné družstvo z Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre so ziskom 386 bodov a na 3. mieste súťažné družstvo z HZS Královohradeckého kraja, územný odbor Jičín so ziskom 367 bodov. Diváci podujatia mali možnosť počas celého dňa sledovať nielen profesionálnu prácu hasičov pri vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, ale aj možnosť prezrieť si statickú ukážku hasičskej techniky.

Zároveň sa v areáli Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici uskutočnila pietna spomienka na dvoch hasičov Pavla Snopka a Jozefa Dobríka, ktorí tragicky zahynuli pri likvidácii požiaru počas zásahu v roku 1995. Pri tejto príležitosti boli k pamätnej tabuli venovanej zosnulým hasičom položené vence.