mlynska
Foto: Google Maps

Správca miestnych komunikácií Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí oznamuje všetkým účastníkom cestnej premávky, že v dňoch od 15. 10. 2014 do 17. 10. 2014 v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. bude uzatvorený úsek Mlynskej ulice v časti od križovatky so Skubínskou cestou po obytný dom na Mlynskej ulici č. 9, a to dôvodu vybudovania výhybne a zobojsmernenia daného úseku.

Mesto pristúpi k zobojsmerneniu kvôli zabezpečeniu väčšej plynulosti cestnej premávky a dopravy v mestskej časti Podlavice.

Uzávierka bude riadne označená dopravným značením a bude regulovaná zhotoviteľom. Žiadame všetkých vodičov vozidiel o dodržiavanie dopravného značenia ako aj pokynov pracovníkov, ktorí budú regulovať dopravu.