V priestoroch banskobystrického mestského úradu v pondelok ráno otvorili informačno-poradenské centrum (IPC), v ktorom bude možné získať bezplatné poradenstvo o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov.

Cieľom týchto centier, ktorých je na Slovensku už sedem, je lepšou informovanosťou a pomocou žiadateľom, zefektívniť čerpanie eurofondov v programovacom období rokov 2014 až 2020.

“Vzhľadom na situáciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v záujme vyjdenia v ústrety občanom banskobystrického kraja sme našli riešenie v spolupráci s krajským mestom. Verím, že bude impulzom k sociálno-ekonomickému rastu a rozvoju regiónu, nárastu počtu projektov, ktoré naplnia konkrétne potreby ľudí v kraji,” povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, ktorý centrum v Banskej Bystrici spolu s primátorom Jánom Noskom otváral.

Podľa Pellegriniho je aktuálne vyhlásených 193 výziev a vyzvaní, v rámci ktorých sa môžu rozličné subjekty uchádzať o podporu z eurofondov. Tieto majú mať celkovú hodnotu až 9 miliárd eur, pričom dosiaľ z nich bolo vyčerpaných 800 miliónov eur.

V informačno-poradenských centrách sa môžu potencionálni žiadatelia obracať na vyškolených odborníkov, ktorí poskytujú kvalifikované informácie o eurofondoch a pomáhajú im pri príprave projektových zámerov alebo žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

“Pre mestá a obce je nesmierne dôležité mať k dispozícii aktuálne informácie, aby stihli pripraviť dobré projekty a využili možnosti na získanie eurofondov v maximálne miere. Záleží nám nielen na rozvoji Banskej Bystrice a prímestskej zóny, ale aj celého regiónu. Preto sme sa rozhodli suplovať pozíciu kraja a iniciovať myšlienku spracovania plánu udržateľnej mobility nielen pre mesto, ale celý kraj,” vysvetlil primátor Ján Nosko.

Doterajších šesť centier v ostatných krajoch, ktoré sa začali otvárať postupne od polovice minulého roka, doteraz poskytli poradenstvo a súčinnosť pre zhruba 150 záujemcov o nenávratné finančné príspevky.