Kukučínova ulica patrí medzi kratšie ulice v centre, tiahne sa od úrovne Robotníckeho domu po Skuteckého ulicu.

Na ulici pomenovanej Martinovi Kukučínovi môžeme nájsť viacero obchodov, Obchodné centrum Prior, ktoré bolo kedysi jediným (a najväčším) obchodným centrom v meste a leží práve na rozmedzí Hornej a Kukučínovej. Tiež sa na rohu tejto ulice nachádza Všeobecná zdravotná poisťovňa, poliklinika, či autoškola. Nájdeme tu ale aj významné stavebné pamiatky – historickú budovu Porges Palotu, znovu na hranici s Hornou ulicou, a oproti nej pre zmenu jednu z prvých moderných polyfunkčných budov v meste – Arkadiu.

Martin Kukučín bol slovenský prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy. Svoju literárnu tvorbu odštartoval v roku 1883 poviedkou Na hradskej ceste. Spočiatku sa venoval hlavne písaniu poviedok a noviel, v ktorých sa vracal do svojej mladosti a k svojim prvým zamestnaniam, no taktiež takmer fotograficky podáva obraz dedinského života a sedliackeho zmýšľania. Svojim dielom Dom v stráni založil tradíciu dedinského románu.

V začiatkoch tvorby bola pre jeho diela charakteristická groteskno-humoristická štylizácia príbehov, no po roku 1918 sa jeho diela naplnili skôr tragicko-nostalgickými a existencionálnymi starosťami o osud vlastného národa a ľudstva. Pre Kukučínovo dielo je charakteristická viera v človeka – i keď sa Kukučín často posmieva nad obyčajným človekom, či kritizuje spoločenské pomery, stále verí v možnosť nápravy svojich postáv. Jeho literárna tvorba presiahla rámec národnej literatúry a bola preložená do viacerých jazykov. Niektoré diela boli zdramatizované a sfilmované.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.