Netradičným spôsobom pokrstili nové priestory svojej školy banskobystrickí školáci. Pomáhal im aj rektor UMB Vladimír Hiadlovský. Až 256 školákov aj dospelých vytvorilo dnes dopoludnia v Banskej Bystrici rekord v počte ľudí vypúšťajúcich bubliny z bublifukov.

DSC_0772 (1)Rekord bol vytvorený pri príležitosti krstu nových priestorov Školy u Filipa v uvoľnenom trakte Filozofickej fakulty UMB, kam sa základná škola od septembra nasťahuje. Budova tak opäť ožije životom a kontinuita vzdelávania v univerzitnom meste pod Urpínom bude pokračovať.

Dnes o 10-tej hodine školáci zo Školy u Filipa, ale aj ich rodičia, pedagógovia a hostia z Univerzity Mateja Bela zdolali rekord v počte osôb vypúšťajúcich bubliny z bublifuku, a to počas šiestich minút. Na rekord dohliadal Igor Svitok zo Slovenských rekordov. Magické šestky a bubliny sú symbolom prianí a túžob školákov, vízií a spoločných cieľov. Zároveň sú aj znakom nášho osobného priestoru, ktorý chce škola zdieľať so všetkými svojimi priaznivcami.

Krstu nových priestorov sa zúčastnil aj rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský. Spoločne so zriaďovateľom Školy u Filipa Jurajom Droppom slávnostne rozviazali veľkú mašľu a otvorili tak symbolicky brány novej školy. „Spolupráca UMB so Školou u Filipa prispieva k prepojeniu vysokoškolského vzdelávania s praxou najmä z pohľadu Pedagogickej fakulty UMB, v priestoroch ktorej bude základná škola pôsobiť. Som veľmi rád, že UMB sa dohodla na spolupráci  so školou, ktorá sa snaží implementovať  do svojej činnosti moderné trendy vzdelávania a svojím dielom prispeje aj k skvalitneniu prípravy absolventov UMB.  Želám Škole u Filipa úspešný štart a dlhoročné pôsobenie v nových priestoroch,“ povedal rektor UMB.

DSC_0842Od septembra bude v priestoroch UMB takmer 200 žiakov Školy u Filipa naberať vedomosti a zároveň participovať na spoločných projektoch, ktoré už v týchto dňoch dolaďuje vedenie Školy u Filipa a UMB. „Sme veľmi radi, že budeme sídliť v priestoroch UMB, pretože nám to dáva ďalšie možnosti na užšiu spoluprácu medzi našou školou a Pedagogickou fakultou UMB. Študenti UMB môžu u nás vo väčšej miere praxovať a zároveň my pomôžeme vychovávať a usmerňovať budúcich kvalitných učiteľov. Za veľké pozitívum považujem tiež, že sa celý náš vyučovací proces bude realizovať na akademickej pôde v priestoroch, ktoré majú pre nás značný potenciál. Je pre nás naozaj veľkým prínosom, že vedenie UMB podporuje naše spoločné projekty, na ktorých začneme od septembra intenzívne pracovať,“ vysvetlila riaditeľka Školy u Filipa Lenka Mihalicová.

Škola u Filipa bola založená v roku 2003. Základným motívom na jej založenie bolo poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym, a preto šťastným deťom. Škola u Filipa sa dobrovoľne zúčastňuje na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných škôl. Projektu sa zúčastňuje 200 škôl z celého Slovenska. Výsledkami svojich žiakov sa už po tretíkrát za sebou zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.