V sobotu 21. októbra o 11.00 h sa bude konať spomienkové stretnutie obetiam hôr Veľkej Fatry a súčasne k 90. výročiu postavenia prvej turistickej chaty Klubu Československých turistov pri Kráľovej studni.

Po slávnostných príhovoroch bude nasledovať Svätá omša obetovaná obetiam nešťastí, ktoré sa v pohorí Veľká Fatra odohrali. Po nej sa symbolicky položia vence s kyticami k pamätníku a na záver sa odhalí pamätná tabuľa k 90. výročiu prvej turistickej chaty.

Pietne miesto sa nachádza 500 m nad hotelom Kráľova Studňa smerom na hrebeň Krížnej, v blízkosti mohyly padlých v II. svetovej vojne. „Cintorín“ povyše hotela Kráľova Studňa, je cintorín bez mŕtvych. Nikdy sa k nemu nepriblížil pohrebný sprievod, nikto v ňom nikdy nevykopal hrob. Na tomto pietnom mieste živí vzdávajú úctu pamiatke obetí Veľkej Fatry. Tu, v priam religióznom horskom tichu a v tôni sviežo zelených bučín postoja, prejavia pietu a ponoria sa do spomienok na tých, čo v horách hľadali krásu a našli v nich koniec svojej životnej púte,“ uvádza v tlačovej správe Fedor Mikovič.

Na hotel Kráľova Studňa sa dostanete autom, 14 km cez Zalámanú dolinu, alebo pravidelnou autobusovou linkou Banská Bystrica – Kráľova Studňa. Odchody autobusu budú 8.30 zo zastávky Banská Bystrica – Uhlisko, 8.40 zo Strieborného námestia, 9.00 zo zastávky Harmanec Papiereň, 9.05 z Dolného Harmanca a 9:07 Harmanec jaskyňa. Návrat spred hotela  Kráľova Studňa bude o 17.00 h.

Na hotel Kráľova Studňa sa dostanete autom, 14 km cez Zalámanú dolinu, alebo pravidelnou autobusovou linkou Banská Bystrica – Kráľova Studňa. Odchody autobusu budú 8.30 zo zastávky Banská Bystrica – Uhlisko, 8.40 zo Strieborného námestia, 9.00 zo zastávky Harmanec Papiereň, 9.05 z Dolného Harmanca a 9:07 Harmanec jaskyňa. Návrat spred hotela  Kráľova Studňa bude o 17.00 h.

V auguste 2011 bol postavený kríž obetiam hôr Veľkej Fatry na pietnom mieste na vrchu Krížna. Kríže sú symbolom smrti. V horách, na zemi a snáď i na nebi. Spolu s krížmi, tabuľky s menami, za každým menom príbeh. Na konci vždy tragický. Ľudia, ktorí našli večný pokoj v dolinách, na štítoch, v stenách i na hrebeňoch.