Letná volebná kampaň je v plnom prúde a termín predčasných parlamentných volieb sa blíži. Už o dva mesiace – 30. septembra, si zvolíme svojich 150 reprezentantov do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí budú môcť následne vysloviť dôveru novej vláde.

Kým však dôjde na povinnosti zvolených zástupcov, čaká rozhodovanie a voľba samotných voličov. O našu dôveru sa uchádzajú kandidáti celkom 25 strán, hnutí či koalícií. Celkom 18 z týchto subjektov má na kandidátnych listinách aj kandidátov z nášho okresu.

Najviac, celkom 18 kandidátov z okresu Banská Bystrica je na kandidátke strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana má na kandidátke 17 kandidátov z nášho okresu a SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA ich má na kandidátke 11. Kompletný prehľad kandidátov z okresu Banská Bystrica nájdete v článku nižšie.

Časť voličov musí zbystriť pozornosť už v lete

Tí občania Slovenska, ktorí či už nemajú trvalý pobyt na našom území alebo sa v čase konania volieb plánujú zdržiavať mimo Slovenska, majú možnosť voliť poštou. Požiadať však o to musia do 9. augusta elektronicky alebo poštou. Doručenú obálku s hlasovacím lístkom, ktorý si tentokrát musia voliči v tomto prípade vytlačiť sami z webu ministerstva, potom musia zaslať tak, aby bola doručená najneskôr do piatka 29. septembra 2023 do 12.00 h.

V prípade, že sa v čase konania volieb bude volič zdržiavať mimo svojho bydliska, ale na území Slovenska, môže mesto či obec požiadať o vydanie voličského preukazu, s ktorým odvolí v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Hlasovacie preukazy začnú samosprávy vydávať 45 dní pred termínom konania volieb, a teda od 16. augusta. Po vydaní hlasovacieho preukazu je volič vyškrtnutý zo zoznamu vo svojom okrsku. Napokon však môže odvoliť i tam, avšak len s hlasovacím preukazom.

V samotný deň volieb, 30. septembra, sa v Banskej Bystrici o 7.00 h otvorí 78 okrskových volebných miestností. Pre voličov sa potom uzatvoria o 22.00 h.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Vo volebnej miestnosti dostane volič po preukázaní sa občianskym preukazom do rúk hlasovacie lístky všetkých kandidujúcich subjektov pričom vyberie jeden, ktorému chce dať svoj hlas. Tento môže bez úpravy vložiť do obálky alebo na ňom predtým zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov, ktorým chce dať svoj prednostný hlas. Obálku s hlasovacím lístkom následne volič vhodí do hlasovacej urny. Pod hrozbou pokuty je zároveň volič povinný odložiť do druhej na to určenej zapečatenej schránky všetky nepoužité hlasovacie lístky.

Zoznam kandidátov z okresu Banská Bystrica, ktorí kandidujú vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

1. Pirátska strana – Slovensko

Strana nemá kandidáta z okresu Banská Bystrica.

2. PRINCÍP

15. Ivan Kovanda, Ing., 66 r., dôchodca, Slovenská Ľupča

3. Progresívne Slovensko

37. Peter Brozman, Ing. Mgr., 39 r., právnik, ekonóm, Banská Bystrica
75. Martin Hanes, Bc., 45 r., majiteľ stavebnej firmy, Banská Bystrica
87. Michal Styk, M.A., 40 r., marketingový riaditeľ, Banská Bystrica
98. Jana Toličová, Mgr., 57 r., prekladateľka, Banská Bystrica
102. Magdaléna Kováč Mergová, Mgr., 27 r., marketingová koordinátorka pre internacionalizáciu vzdelávania, Banská Bystrica

4. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

42. Matúš Ivora, 36 r., pracovník pohrebnej služby, Banská Bystrica
51. Štefan Ivora, 64 r., dôchodca, Banská Bystrica
52. Anna Ivorová, 65 r., dôchodkyňa, Banská Bystrica

5. OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ

84. Jaroslav Rusina, 43 r., podnikateľ, Medzibrod
109. Lukáš Koctúr, Bc., 36 r., konateľ fi rmy – autoservis, Badín
118. Marián Michael Mackovič, Mgr., 39 r., stredoškolský učiteľ, Banská Bystrica

6. Komunistická strana Slovenska

8. Michal Albert, PhDr., PhD., 40 r., moderátor, Banská Bystrica
15. Peter Plančík, 38 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Brusno
19. Ivan Kostúr, 49 r., organizátor, Podkonice

7. Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

8. Ivan Uhrík, Ing. Bc., PhD., 58 r., ekonóm, Banská Bystrica
11. Michal Kapusta, Mgr., 48 r., právnik – analytik, Králiky
40. Laura Elena Vašinová, Bc., 27 r., študentka, Banská Bystrica
41. Stanislav Rajnoha, Mgr., 68 r., konateľ firmy, Banská Bystrica
45. Miroslav Ivan, Ing., 57 r., manažér, Banská Bystrica
51. Ján Vašina, Ing., 65 r., súkromný podnikateľ, Banská Bystrica
55. Juraj Šváč, MUDr., PhD., 61 r., lekár, Tajov
69. Ján Cimerman, Ing., 65 r., databázový špecialista, Banská Bystrica
81. Michal Bušík, JUDr., LL.M., 37 r., advokát, Banská Bystrica
103. Zuzana Rajnohová, 25 r., odborná asistentka, Špania Dolina
104. Ema Turcajová, 22 r., študentka, Banská Bystrica
105. Filip Majer, 28 r., SZČO, Lučatín
107. Ján Raučina, Mgr., 70 r., dôchodca, Tajov
111. Eva Filipková, 67 r., dôchodkyňa, Banská Bystrica
112. Viktória Vašinová, 22 r., študentka, Banská Bystrica
113. Ingrid Žilincová, 55 r., účtovníčka, Banská Bystrica
118. Milan Šišiak, 35 r., univerzálny pracovník, Lučatín

8. Vlastenecký blok

Strana nemá kandidáta z okresu Banská Bystrica.

9. Modrí, Most – Híd

99. Martin Baník, Ing., 68 r., starobný dôchodca, Banská Bystrica
133. Peter Dolíhal, Bc., MBA, 43 r., podnikateľ, Banská Bystrica

10. SPRAVODLIVOSŤ

Strana nemá kandidáta z okresu Banská Bystrica.

11. Slovenské Hnutie Obrody

Strana nemá kandidáta z okresu Banská Bystrica.

12. Sloboda a Solidarita

26. Radovan Sloboda, Ing., 57 r., športový manažér, Banská Bystrica
67. Marta Klačanová, 56 r., manažérka, podnikateľka, Selce
126. Vojtech Höhn, Bc., 23 r., študent, Banská Bystrica
135. Diana Patrášová, Mgr., 24 r., asistentka, Selce

13. SME RODINA

14. Igor Kašper, Ing., 43 r., poslanec slovenského parlamentu, poslanec samosprávneho kraja, Banská Bystrica
36. Tomáš Gbúr, PhD., MBA, 29 r., riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica
81. Ján Mizerák, Ing., 63 r., expert pre životné prostredie, Banská Bystrica
134. Jaroslav Mazůrek, prof. PaedDr., CSc., 64 r., univerzitný profesor, Banská Bystrica
148. Jozef Šinka, Mgr., 38 r., konateľ spoločnosti, Banská Bystrica
150. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 43 r., poslanec slovenského parlamentu, Banská Bystrica

14. MySlovensko

3. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 65 r., historik, Banská Bystrica
33. Stanislav Ďurík, 50 r., poradca v stavebníctve, Banská Bystrica
42. Juraj Linkeš, 35 r., softvérový developer, Banská Bystrica

15. Slovenská národná strana

8. Mário Maruška, Mgr., 47 r., bezpečnostný manažér, Banská Bystrica
32. Marcel Pecník, PhDr., 40 r., historik, Banská Bystrica
82. Marek Vyhnička, 47 r., podnikateľ, Banská Bystrica
145. Ivan Majling, 55 r., stavebný dozor, Banská Bystrica

16. SMER – sociálna demokracia

29. Ľubomír Vážny, Ing., 66 r., poslanec národnej rady, Banská Bystrica
30. Daniel Karas, Mgr., 48 r., riaditeľ spoločnosti, Banská Bystrica
32. Vladimír Baláž, MUDr., PhD., 65 r., lekár, Banská Bystrica

17. HLAS – sociálna demokracia

1. Peter Pellegrini, Ing., 47 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
14. Ľubica Laššáková, PhDr., 63 r., poslankyňa parlamentu, Banská Bystrica
33. Miroslav Čellár, Mgr. Mgr., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, Banská Bystrica
48. Jakub Gajdošík, Mgr., 38 r., zástupca primátora, Banská Bystrica
84. Martin Pechovský, 35 r., podnikateľ, Banská Bystrica

18. SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny

Strana nemá kandidáta z okresu Banská Bystrica.

19. SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA

12. Marian Mikloško, JUDr., 63 r., výsluhový dôchodca, Slovenská Ľupča
17. Ivan Hamšík, Ing., 80 r., dôchodca, Banská Bystrica
21. Magdaléna Píriová, 50 r., fotografka, Banská Bystrica
44. Diana Kornatová, 28 r., asistentka predaja, Banská Bystrica
45. Peter Bucholcer, 46 r., stavebný technik, Badín
54. Tomáš Pál, 31 r., technik, Banská Bystrica
62. Juraj Nepšinský, Mgr., 43 r., šéfkuchár, Banská Bystrica
65. Vladislav Vavrík, Mgr., 60 r., výsluhový dôchodca, Banská Bystrica
69. Richard Hiadlovský, 47 r., živnostník, Priechod
71. Jana Sýkorová, PaedDr., 58 r., riaditeľka ZŠ, Harmanec
95. Juraj Odor, Ing., 75 r., dôchodca, Banská Bystrica

20. SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

Strana nemá kandidáta z okresu Banská Bystrica.

21. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

1. Marek Kotleba, Mgr., 40 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
5. Eleonóra Kotlebová, Ing., 69 r., dôchodkyňa, Banská Bystrica
7. Peter Podhorský, 46 r., asistent poslanca, Banská Bystrica
32. Emil Lipa, 59 r., súkromne hospodáriaci roľník, Hiadeľ
34. Viktor Jedlička, JUDr., 44 r., predseda občianskeho združenia, Banská Bystrica
36. Karol Repiský, 59 r., živnostník, Banská Bystrica
37. Arpád Sárközi, 62 r., podnikateľ, Badín
57. Klaudia Hrušková, Mgr., 45 r., živnostníčka, Banská Bystrica
60. Miroslav Potančok, Bc., 49 r., súkromný podnikateľ, Banská Bystrica
69. Ivana Lilková, 42 r., živnostníčka, Banská Bystrica
77. Ľubica Dobišová, Bc., 36 r., opatrovateľka, Brusno
104. Ľubomír Dlhý, 55 r., súkromný podnikateľ, Medzibrod
110. Soňa Kremserová, 49 r., predavačka, Banská Bystrica
111. Peter Bahno, 34 r., SZČO, Banská Bystrica
117. Dušan Vidiečan, 68 r., dôchodca, Banská Bystrica
123. Ján Lašut, 62 r., vodič kamiónu, Banská Bystrica
145. Štefan Cabuk, 38 r., nezamestnaný, Banská Bystrica
146. Miroslav Rakyta, 42 r., kuchár, Banská Bystrica

22. Demokrati

40. Pavol Strhák, 39 r., konateľ spoločnosti, Banská Bystrica
105. Ján Vozár, JUDr., 64 r., advokát, Banská Bystrica

23. Kresťanskodemokratické hnutie

40. Tomáš Sobota, Ing. arch., 49 r., architekt-urbanista, Banská Bystrica
48. Jozef Baláž, MUDr., 44 r., lekár, Banská Bystrica

24. KARMA

Strana nemá kandidáta z okresu Banská Bystrica.

25. REPUBLIKA

6. Michaela Riapošová, PhDr., MBA, 35 r., asistentka europoslanca, Banská Bystrica
14. Ivana Slivková, JUDr., 35 r., asistentka europoslanca, Banská Bystrica
92. Ivan Janovec, 58 r., starosta, Turecká
137. Roman Pšenák, Mgr., 45 r., fyzioterapeut špecialista, Banská Bystrica
140. Jozef Lovás, Mgr., 38 r., invalidný dôchodca, Donovaly


Úplné kandidátne listiny sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Jednotlivé strany môžu do termínu volieb stiahnuť kandidatúru niektorého z kandidátov alebo sa jej môžu vzdať sami kandidáti.