V sobotu 18. augusta 2012 sa bude konať siedmy ročník Stretnutia generácií na Kališti. Stretnutie je každoročne spomienkou na obete i tých, ktorí prežili hrôzy vojny a znášali utrpenie vo vypálených obciach. Je mementom pre súčasnú i budúce generácie a zároveň odsúdením všetkých snáh a prejavov znevažujúcich historické fakty, hrdinstvo a obetavosť účastníkov protifašistického odboja.

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici spolu s Múzeom SNP, Banskobystrickým samosprávnym krajom a ďalšími spoluorganizátormi, pripravili dôstojnú spomienku na obete Kališťa a účastníkov boja proti fašizmu, na ktorú pozvali domácich a zahraničných ústavných činiteľov, diplomatov, predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, zástupcov vypálených obcí, partnerských organizácií a ďalších hostí.

Samotný program začne pred deviatou hodinou ráno, o 10.30 h je naplánovaná ekumenická pobožnosť, o 11.00 h potom začne oficiálny pietny akt spomienky. Nasledovať bude kultúrny program a viaceré sprievodné podujatia. Kompletný program nájdete tu…