Na základe analýz z hlásení 57 percent lekárov pre deti a dorast a 48 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval v 51. kalendárnom týždni banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj,  vyše 5100 chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO), čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1526 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) sa vyskytli v 766 prípadoch, čo je chorobnosť 229 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s uplynulým týždňom je výskyt ARO nižší takmer o 10 percent a výskyt chrípky a jej podobných ochorení sa zvýšil len mierne- o 1,1  percento. Dramatickejšie vyznieva medziročné porovnanie. V prípade ARO je to síce pokles o 2,1 percento, no v prípade CHPO je zo zvýšenie takmer o 50 percent.

Lekári v tomto regióne však opäť zaevidovali prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI), ktorý sa skončil fatálne. Jednalo sa o dievčatko vo veku 8 mesiacov z okresu Žiar nad Hronom, ktoré s horúčkou,  pre ťažké dýchanie a suchý kašeľ, prijali na detské oddelenie 1. decembra. Jej stav sa napriek snahe lekárov  dramaticky horšil a aj po maximálnom resuscitačnom úsilí skončilo 2. decembra v podvečerných hodinách úmrtím.  Prípad sa do hlásenia epidemiologickej situácie v kraji dostal až v 51. kalendárnom týždni, pretože epidemiologické vyšetrovanie začalo nie na základe hlásenia detského oddelenia nemocnice, kde dieťa prijali, ale až základe doručenia pozitívneho výsledku na RÚVZ Žiar nad Hronom o dva týždne neskôr. Z virologického vyšetrenia vyplynulo, že prvotnou príčinou bol obojstranný zápal pľúc a ster z bronchov dokázal  chrípku typu A. Dieťa nebolo očkované proti chrípke.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 803 prípadov, Žiar nad Hronom (645), Veľký Krtíš (608) a Banská Bystrica (515 prípadov). Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) najviac postihli pacientov v okrese Veľký Krtíš, Lučenec a Revúca. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu 0- až 5-ročných detí (takmer 5100 prípadov), ako aj skupinu 6- až 14-ročných (4165 na 100 tisíc detí tejto vekovej skupiny). Len o niečo menej prípadov týchto ochorení sa vyskytuje medzi adolescentmi vo veku od 15 do 19 rokov – 3165 prípadov na 100 tisíc detí tejto vekovej skupiny. Naopak najnižšia chorobnosť je medzi ekonomiky aktívnym obyvateľstvom a seniormi. V porovnaní s 50. kalendárnym týždňom sa mierne znížil počet komplikácií z  akútnych respiračných ochorení – zo 4,3 na 4,1  percento. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 101 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 58 a v 52 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – až 10,1 percenta, sa vyskytlo opäť vo vekovej skupine seniorov nad 60 rokov, 5,7 percent komplikácií je medzi chorým ekonomicky činným obyvateľstvom a 3,2 percenta medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov.