Na ceste k modernej škole 21.storočia je názov projektu Erasmus + Základnej školy Slobodného Slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Nie je to len názov projektu, ale aj vízia, ktorá sa postupne začala stávať skutočnosťou.

Všetko to začalo niekedy koncom roku 2019, kedy sa skupinka učiteľov rozhodla, že využije možnosť získať nové skúsenosti v zahraničí, čím nielen rozšíri svoje vedomosti, ale tie potom následne prenesie aj do školy. Teda medzi žiakov, čím skvalitní vyučovací proces. Nebolo to však také jednoduché. Bolo treba vymyslieť projekt a veci naplánovať tak, aby celá jeho realizácia mala postupné kroky, ktoré by viedli ku skutočnej premene. Naplánovali teda 18 mobilít, ktoré mali pomôcť učiteľom získať nové vedomosti a zručnosti, ktoré by potom preniesli do praxe. Vec sa podarila a projekt v rámci výzvy Erasmus + KA1, pod názvom Na ceste k modernej škole 21. storočia pod číslom 2020-1-SK01-KA101-077837 prešiel a bol schválený. Od septembra 2020 sa teda mohli začať realizovať všetky plánované aktivity. Nikto ani len netušil, čo sa stane, a že plány učiteľom môže zničiť niečo také ako pandémia. Covid- 19 tu bol od marca 2020 a stále pretrvával.

Učitelia to však nevzdali a požiadali národnú agentúru o predĺženie projektu z pôvodných dvoch na tri roky. Vzdelávacie inštitúcie rušili svoje kurzy, krajiny zatvárali hranice. Nezostávalo nič iné ako čakať. Kto sa ale nevzdáva, vyhrá. A tak sa podarilo. Prvé dve mobility sa zrealizovali v júli 2021 v Prahe na kurze pod názvom Human Resource Management. Kurz bol určený pre manažérov, kde si dve zástupkyne riaditeľky mali možnosť zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti riadenia. Zároveň však precvičili aj svoju angličtinu, pretože kurz bol vedený skúseným zahraničným lektorom po anglicky. V septembri 2021 potom vycestovali dve učiteľky nemeckého jazyka do Düsseldorfu v Nemecku, kde sa zúčastnili na kurze Kreativer Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Obohatili si tu svoje zručnosti pri práci s rôznymi aplikáciami. Zúčastnili sa aj na online hodine, kde mali možnosť vidieť ako aplikácie fungujú v praxi. Na prelome septembra a októbra sa zrealizovali ešte dve mobility. Konkrétne v Amalfi coast v Taliansku. Na tomto kurze sa zúčastnila učiteľka slovenského jazyka a literatúry a vychovávateľka. Kurz Neformálne vzdelávanie v škole bol zameraný hlavne na používanie prostriedkov na zvýšenie motivácie žiakov k učeniu sa. Kurz ocenila ako učiteľka, tak aj vychovávateľka, ktorá na škole vedie krúžok anglického jazyka.

Pandémia sa nevzdávala a mnohé naplánované kurzy museli byť presunuté, prípadne sa úplne zrušili a museli ich nahradiť inými. Napríklad školy vôbec neprijímali učiteľov a tak sa zdalo, že jobshadowing, teda hospitácia na škole v zahraničí sa vôbec neuskutoční. Pandémia nechcela ustúpiť, ale ani učitelia.

Prešiel skoro ďalší rok a dve učiteľky anglického jazyka sa mohli zúčastniť na kurze pod názvom Foreign Language Teaching v Helsinkách, ktorý bol zameraný na metódu CLIL, teda zavádzanie prvkov cudzieho jazyka do vyučovania iných ako jazykových predmetov. Obidve učiteľky učia napríklad aj etickú výchovu, kde môžu tieto prvky uplatniť. No a nedávno, teda v marci a apríli tohto roku 2023 sa konečne uskutočnili aj spomínané hospitácie na školách. Prvé dve sa konali v Portugalsku na Azorských ostrovoch a druhé dve v Taliansku v oblasti Trestina-Perugia. Učiteľky mali možnosť sledovať hodiny chémie, fyziky, matematiky, geografie, cudzích jazykov, hudobnej výchovy, či vyučovanie na 1.stupni . V Ponta Delgada na Azorských ostrovoch videli aj praktické vyučovacie metódy v prírode. Po návrate sa všetky zhodli, že toto je veľmi dobrý spôsob získať nové informácie o vyučovacích metódach a vôbec o celom systéme fungovania školy. Nedávno sa zrealizovali ďalšie dve mobility v Taliansku, ktoré boli zamerané na využívanie moderných aplikácií na vyučovacích hodinách. Na kurze pod názvom Interactive ICT-based, web and digital tools sa zúčastnili dve učiteľky anglického jazyka. Momentálne sú v mestečku La Chapelle en Serval vo Francúzsku na jobshadowingu, kde napríklad navštívili aj vyučovaciu hodinu v školskej knižnici.  Projekt sa pomaly blíži k svojmu záveru. Keď sa zíde dobrý tím učiteľov, všetko ide ľahšie.

Poviete si a čo potom, keď sa projekt ukončí. Škola samozrejme nezastala a popri projektoch Erasmus + zavádza do školy medzinárodný program pod skratkou IB, teda International Baccalaureate. Od mája 2023 sa stala oficiálne kandidátskou školou tohto programu. Podľa nového systému, ktorý bude postupne zavádzaný do školy budú mať žiaci okrem iného aj možnosť prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti cudzích jazykov.