Prvé dva večery Banskobystrickej hodinky boli venované najstaršej histórii územia nášho regiónu, ale napríklad aj vianočným tradíciám. Tentokrát sa bude viac hovoriť už o vzniku samotnej Banskej Bystrice.

21_BHBystrické hodinky sa konajú v tretí štvrtok v mesiaci v Šport bare na Dolnej ulici a každá hodinka je venovaná inej téme. Tá najbližšia sa uskutoční už tento týždeň.

„Témou bude vznik mesta a história mestského erbu. Je to veľmi zaujímavá téma, pretože všetkým nám je síce známy rok 1255, ale nevieme, ako sa v tej dobe žilo, čo vlastne mestské výsady priniesli, ako ich udelenie prebiehalo. Myslím, že mnohým nie je známa ani história mestského erbu. Ani tentokrát nebude chýbať prekvapenie,“ prezrádza Peter Velický z MAOi inštitútu pre digitálnych nomádov, ktorý podujatie spolu s Banskobystrickým okrášľovacím spolkom organizuje.

„Tentokrát bude prednášku viesť známy bystrický historik a publicista Vladimír Sklenka zo Stredoslovenského múzea. Výberu prednášajúceho väčšinou predchádza komunikácia s historikmi zoskupenými okolo časopisu Permon, s ktorými spolupracujeme, pretože tí nám vedia najlepšie poradiť, kto je na ktorú tému odborník,“ dopĺňa Velický.

O histórii v pohodlí pri pohári vína

O zaujímavom projekte Bystrickej hodinky sme sa bližšie porozprávali s jednou z jeho organizátoroiek, Dianou Vigašovou z Banskobystrického okrášľovacieho spolku.

Ako vôbec vznikla myšlienka Bystrickej hodinky a prečo?

Inšpiroval ma Bratislavský okrášľovací spolok, ktorý organizuje Prešporské večery už dlhšiu dobu a toto podujatie sa teší v Bratislave veľkej popularite. Tak som si povedala, prečo nie niečo podobné v Banskej Bystrici? Viem, že prednášky na tému histórie tu už boli, avšak my sme to chceli robiť inak, osloviť širšiu vrstvu obyvateľov, zaujať viac návštevní kov, a to inou formou – organizovať podujatie v kaviarni, kde si návštevníci môžu v pohodlí sadnúť ku káve alebo poháru vína a vychutnať si večer so svojimi priateľmi a aj sa niečo dozvedieť.

DCIM100GOPROAko sa vám podarilo zrealizovať takýto projekt? Čo všetko to obnášalo?

Ako pri všetkých našich projektoch, aj tu by som rada zdôraznila, že nie je jednoduché organizovať podobný projekt s nulovým rozpočtom. Či už je to komunikácia nás organizátorov medzi sebou, mnohé stretnutia, výber miesta, termínov,  tém, prednášajúcich, komunikácia s nimi, tvorba plagátov, pozvánok, tvorba web stránky a starostlivosť o ňu, komunikácia s médiami, s potenciálnymi návštevníkmi, ale aj také detaily, ako ozvučenie, sprievodný program či prekvapenie, naozaj sa toho nazbiera každý mesiac dosť. Všetko je to dobrovoľnícka činnosť, vykonávaná zadarmo nielen nami, organizátormi, ale dosiaľ aj prednášajúcimi, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Toto by sme radi zmenili, keďže ich odbornosť si nesmierne vážime a radi by sme získali na honorár grant alebo dotáciu.

Pokiaľ by niekto chcel, ako môže Bystrickú hodinku podporiť?

Bystrická hodinka sa dá podporiť viacerými formami – napríklad svojou účasťou, pretože podujatie neorganizujeme pre seba, ale pre ľudí. Dôležitá je aj finančná pomoc, napr. prostredníctvom Benefičnej burzy, ktorú sme spustili na www.bbos.sk  Mladá, iba 14-ročnej Banskobystričanka  Lucka Zúbeková Banskobystrickému okrášľovaciemu spolku navrhla a namaľovala tričká s motívmi Banskej Bystrice a venovala ich do benefičnej burzy na podporu činnosti nášho občianskeho združenia.


Bystrická hodinka vo štvrtok 21. januára sa začína o 18. hodine. Prednášajúcim bude historik Vladimír Sklenka zo Stredoslovenského múzea. Vstup je voľný.

Program nasledujúcich prednášok, informácie o podujatí aj o organizátoroch si môžete prečítať aj na web stránke www.bystrickahodinka.sk.