Banskobystrické Múzeum SNP sa dlhodobo snaží zaistiť pre exponáty zo skanzenu vojenskej techniky lepšie podmienky. Projekt ich podzemnej expozície, napriek schváleniu predchádzajúcou vládou, zostáva dosiaľ len na papieri.

Azda niet Banskobystričana, ktorý by sa v detstve neposadil na jeden z tankov vo voľne dostupnom skanzene vojenskej techniky z druhej svetovej vojny, ktorý sa nachádza v areáli Múzea SNP na Kapitulskej ulici.

Zakonzervovanú bojovú techniku však za roky vystavenia nepoznačili len hrajúce sa deti, ale najmä poveternostné podmienky a neraz aj vandali. Neraz pritom ide o posledné zachované kusy konkrétnej bojovej techniky na Slovensku.

To je aj prípad tanku LT vz. 38, ktorý pred pár dňami obopla konštrukcia a očiam verejnosti zostal samotný tank skrytý.

„Vyskytli sa otázky prečo sme „zagarážovali“ tank LT 38. Jednoducho exponáty ťažkej bojovej techniky sa po viac ako 40 rokoch ocitli v stave, keď je nevyhnutná ich radikálna rekonštrukcia. Nakoľko správa, ktorú sme vypracovali o stave týchto vonkajších zbierok leží už tri roky nepovšimnutá u nášho zriaďovateľa (Ministerstvo kultúry SR, pozn. red.) tak sme sa rozhodli konať za podmienok aké máme k dispozícii,“ uviedol na sociálnej sieti riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

„Náš návrh na zriadenie podzemnej expozície je síce v štádiu zámeru schválený a dokonca aj existuje uznesenie uznesenie vlády o jeho financovaní z februára 2015, ale ako som sa dozvedel od kompetentných ešte v roku 2016 – takých uznesení je. Hľadáme riešenie na vytvorenie prekrytých klimatizovaných priestorov pre expozíciu ťažkých zbraní. Dovolím si len pripomenúť kritikom tohto riešenia, že nejde o preliezky pre deti, ale o historické artefakty,“ uviedol ďalej Mičev. Doplnil, že múzeum pripravuje aj rekonštrukciu lietadla Li-2, ktoré je dominantou vstupu do areálu Múzea SNP od Kapitulskej ulice.