Pri príležitosti nedožitých stých narodenín hrdinky druhej svetovej vojny, Chavivy Reikovej, Múzeum SNP v Banskej Bystrici otvorí záhradu, ktorá ponesie jej meno.

muzeumSNPSpomienková slávnosť „100 sviec pre Chavivu“  sa bude konať v nedeľu 20. júla 2014 o 20.00 hod. v Záhrade Chavivy Reikovej, ktorá sa nachádza v areáli Múzea SNP vedľa skanzenu. V záhrade, Banskobystričanmi nazývanej tiež romantická, bude pri svetle sviec pre návštevníkov  pripravený hodnotný kultúrny program.

Dobovú atmosféru 40. rokov 20. storočia doplnia v tento večer originálne nahrávky starších prachom zapadnutých piesní , ako aj živé hudobné vystúpenie. Na múry budovy premietnu organizátori archívne fotografie zo života mladej bojovníčky, ktorá bola predovšetkým nekonvenčná mladá žena plná ideálov a nesplnených plánov.

Múzeum  SNP na otvorenie záhrady v tento letný júlový večer pozýva  všetkých, ktorí majú čas a záujem o našu históriu a osudy ľudí, ktorých  poznačil vojnový čas.

Chaviva Reiková (1914 – 1944) bola významná osobnosť antifašistického odboja. Padla v Slovenskom národnom povstaní a hoci je medzinárodne pokladaná za izraelskú národnú hrdinku, na Slovensku o nej vieme iba málo.

Pripomienkou storočnice jej narodenia sa začína séria podujatí, ktoré sú venované životným  medzníkom a peripetiám významnej Banskobystričanky. Jej skutky však majú medzinárodný  charakter a dosah . Okrem záhrady dostane Chaviva Reiková od Múzea SNP aj pamätnú bustu, ktorej odhalenie sa uskutoční 8. septembra 2014 počas trojdňového medzinárodného festivalu židovskej kultúry.

Storočnicu od narodenia Chavivy Reikovej (narodila sa 22. júna 1914) a smutnú spomienku uplynutia 70. rokov od jej násilnej smrti bude dopĺňať aj široká škála kultúrnych a vzdelávacích aktivít a podujatí pre školy a verejnosť. Uskutoční sa medzinárodná konferencia, séria prednášok a diskusií, debát s verejnosťou a odborníkmi, happeningy a akcie vo verejnom priestore, ako aj premietanie pripravovaného dokumentárneho filmu Návrat do horiaceho domu na rôznych netradičných miestach.

Film o Chavive

Múzeum SNP v Banskej Bystrici a produkčná spoločnosť Anzio s.r.o. pripravujú dokumentárny film o Chavive Reikovej, ktorého premiéra sa uskutoční 20. novembra tohto roku pri príležitosti 70. výročia jej smrti v kinosále Múzea SNP.

Dokumentárny film „Návrat do horiaceho domu“ predstaví príbeh Chavivy Reikovej, mladej Banskobystričanky židovského pôvodu. Chaviva prešla kus sveta. Potom sa však z bezpečia budovania kibucov v Izraeli a po výcviku v britskej spravodajskej službe vrátila ako parašutistka v roku 1944 na Slovensko bojovať proti nacizmu a zachraňovať prenasledovaných ľudí.

Na príbehu mladej hrdinky, ktorá prišla na Slovensko a obetovala svoj mladý život pre záchranu ľudských životov v SNP, sa snažia organizátori podujatí poukázať na dôležitosť nezabúdať na historické udalosti, keď sa Slovensko dostalo pod vplyv fašistickej moci, a aký to malo dôsledok. Ten by sa mohol kedykoľvek zopakovať.

Dokumentárny film je súčasťou širokospektrálneho medzinárodného vzdelávacieho a kultúrneho projektu s názvom „Návrat Chavivy Reikovej do európskej pamäte“. Spoločný projekt Múzea SNP a spoločnosti Anzio s.r.o. sa realizuje s podporou grantového programu Európskej komisie Európa pre občanov.