Vzdelavacie centrum Muzeum SNP Banska Bystrica 2015 | BBonline.sk, ZVonline.sk
Budova bývalej materskej školy sa zmenila na nepoznanie.

V Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici dnes otvorili Vzdelávacie centrum, ktoré je výsledkom úspešnej realizácie projektu rekonštrukcie a prestavby bývalej materskej školy na Tulskej ulici č. 39 v Banskej Bystrici.

Vzdelávacie centrum Múzea SNP je akreditovaným, edukačným, vedecko-výskumným a metodickým pracoviskom nielen s regionálnou, či celoslovenskou, ale aj zahraničnou pôsobnosťou. Jeho cieľom je naplnenie všetkých atribútov plnohodnotného partnera akademických pracovísk. Zároveň chce svojou vzdelávacou, vedecko-výskumnou a odborno-metodickou činnosťou predstavovať plnohodnotnú alternáciu i zahraničných edukačných aktivít, a to nielen vo svojom špecializovanom odbore.

Prostredníctvom aktivít s celoslovenskou, ale aj zahraničnou pôsobnosťou chce osloviť nielen odbornú verejnosť, ale najmä všetky cieľové skupiny neodbornej verejnosti, akými sú napríklad deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, rodiny s deťmi, seniori, handicapovaní ľudia či marginalizované skupiny.

Vzdelavacie centrum Muzeum SNP Banska Bystrica 2015 | BBonline.sk, ZVonline.sk
Riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev predstavuje nové priestory.

Múzeum SNP realizovalo projekt „Rekonštrukcia a prestavba objektu MŠ na vzdelávacie centrum Múzea SNP Banská Bystrica“ od septembra 2012 do júna 2014. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 15 %. Celková výška poskytnutého príspevku predstavovala sumu 2 486 602,47 Eur.

Slávnostné otvorenie Vzdelávacieho centra Múzea SNP sa uskutočnilo za účasti generálneho riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva, generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Pavla Šimuniča, architekta stavby Romana Turčana a dodávateľa stavby Jána Klesniaka zo spoločnosti MIJAS s r.o.