Slovenská komora architektov vyhlásila výsledky súťaže CE ZA AR 2019. V rámci 19. ročníka udeľovania ocenenia za architektúru bola ocenená aj stavba v Banskej Bystrici. Architekti Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš cenu získali za nový pamätník prvej svetovej vojny v Majeri.

Monument v Majeri bol predstavený spolu s celým obnoveným areálom, dlhé roky zanedbávaného vojenského cintorína obetí prvej svetovej vojny v Majeri, ešte v závere roka 2018 a následne ešte prebiehali dokončovacie práce. Mesto areál zrekonštruovalo pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny.

Obnove predchádzala urbanisticko-architektonická súťaž, ktorej výsledok a následnú realizáciu ocenili už vlani uznávanou Cenou Dušana Jurkoviča.

Víťazný zrealizovaný návrh z dielne trojčlenného tímu – Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš, teraz získali za stavbu aj najznámejšie domáce ocenenie za architektúru CE ZA AR v kategórii občianske a priemyselné budovy. Výsledky vyhlásili v stredu, 7. októbra v Bratislave za mimoriadnych protiepidemických opatrení bez divákov.

„Projekt obnovy vojnového cintorína z 1. svetovej vojny chápeme nielen ako možnosť obnovy pietneho priestoru – svedka krutosti rokov 1914-1918, ale aj ako možnosť obnovy priestoru zabúdania, ktorý je svedkom nielen dôb historických, ale aj súčasných. V tomto zmysle nechápeme obnovu cintorína ako jeho fyzickú rekonštrukciu, ktorá už nie je ani možná, ale ako projekt mentálnej obnovy priestoru spomínania a vložením novej životaschopnej vrstvy. Kľúčovým je vytvorenie monumentu, ktorý je zároveň pamätníkom, kaplnkou i vyhliadkovou vežou,“ priblížili ešte po predstavení projektu nový Monument jeho autori v roku 2018.

Výrazná oceľová konštrukcia, ktorá je 8 metrov vysoká, vyše 19 metrov dlhá a 2,4 metra široká, slúži ako pietne miesto i vyhliadka.

V minulosti cenu CE ZA AR získali aj architekti ďalších stavebných projektov v meste. Konkrétne boli ocenen Obchodno-administratívne centrum JOPA, interiér kongresovej sály dnešného okresného úradu, centrála firmy Phoenix Zeppelin pri Kremničke či rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici.