Jedinečnému Monumentu postavenému na vojnovom cintoríne v Majeri bude venovaná októbrová Bystrická hodinka. Uskutoční sa vo štvrtok 21. októbra v Národnom dome. 

Na mieste takmer zničeného vojnového cintorína v Majeri, kde je pochovaných asi 1 500 vojakov rôznych národností a vierovyznaní, stojí dnes odbornou aj laickou verejnosťou  oceňovaný Monument Majer, ktorý dal tomuto miestu novú šancu na dôstojnú pietu.

Vojnový cintorín v Majeri vznikol v roku 1915 pri nemocnici, v ktorej ošetrovali vojakov počas 1. svetovej vojny. V minulosti do pôvodného areálu zasiahla výstavba štátnej cesty medzi Banskou Bystricou a Breznom a k ďalšiemu zásahu došlo výstavbou objektov v severnej časti cintorína. Tento priestor začal postupne zarastať a časom sa zničili aj náhrobky.

Pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny vyhlásilo Mesto Banská Bystrica verejnú architektonickú súťaž za účelom znovuobjavenia vojnového cintorína, ktorého väčšia časť bola v priebehu desaťročí zničená. Súťaž vyhral návrh architektov Benjamína Brádňanského, Víta Haladu a Maroša Greša, ktorí medzičasom za toto dielo získali Cenu Dušana Jurkoviča 2019 aj ocenenie CE ZA AR 2020 (Cena za architektúru) v kategórii občianske a priemyselné stavby.

„Sme veľmi hrdí, že hosťami októbrovej Bystrickej hodinky budú autori projektu jedinečného Monumentu Majer Benjamín Brádňanský a Vít Halada,“ uviedla Diana Javorčíková z Banskobystrického okrášľovacieho spolku, ktorý Bystrickú hodinku organizuje.

Októbrová Bystrická hodinka s názvom Monument Majer sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra o 18.00 h v Národnom dome. Vstup na podujatie je voľný. Organizátori prosia o dodržiavanie aktuálnych protipandemických opatrení.