Po krste monografie o histórii Sásovej a Rudlovej, ktorý sa uskutočnil  9. septembra 2010, zavítajú autori priamo na najväčšie banskobystrické sídlisko. Dňa 11. októbra 2010 o 17,00 predstavia svoju publikáciu na Karpatskej ulici č. 3 (spodný areál MŠ). Podujatie organizuje NOI – Náš domov Sásová a Občianska rada Sásová v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča.

Rudlová a Sásová je po knihe Radvaň druhý príspevkom autorského dua Vladimír Sklenka a Marcel Pecník k zmapovaniu dejín mestských častí Banskej Bystrice. Podľa výsledkov súťaže Slovenská kronika 2009 autori tretej najlepšej vedecko-popularizačnej monografie obce, mesta na Slovensku za uplynulý rok prinášajú aj tentoraz cennú viac ako 200-stranovú prácu s bohatým obrazovým materiálom. Na knihe iniciovanej okrem iného aj 660. výročím založenia Sásovej a  620. jubileom Rudlovej spolupracovali aj autor Miloš Bačík, ilustrátori Denisa Tatar, Ján Kollár a prekladateľky Zuzana Kišiková, Edita Jurčáková a Katarína Miklušová. Tretia publikácia z edície Historia magistra vitae sa bude pravdepodobne venovať dejinám Jakuba a Kostiviarskej.