Základné a stredné školy, ktoré sa svojimi lesoochranársky zameranými aktivitami v tomto školskom roku zapoja do celoslovenskej súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka, majú šancu získať titul Lesoochranárska škola 2015 a spolu s ním hlavnú cenu, ktorou je koncert hudobného zoskupenia Modré hory na pôde víťaznej školy. 

losDvanásty ročník súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu v školskom roku 2014/2015 vyhlasuje Lesoochranárske zoskupenie VLK spolu s partnermi Nadáciou Aevis a OZ TATRY. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sa počas tohto školského roka zamerajú na aktivity vedúce k zvyšovaniu vedomostí svojich žiakov o lesoch, o dôvodoch, pre ktoré je nutné ich chrániť, o chránených územiach v bližšom či vzdialenejšom okolí školy a zároveň si svoje získané vedomosti overia priamo v teréne, počas zážitkového učenia v prírode, na exkurziách či vychádzkach.

Súťaž je  príležitosťou aj pre samotných žiakov, aby si všímali, čo sa deje nielen v lesoch ale aj v bezprostrednej blízkosti ich obcí a miest, či nemiznú stromy z lúk, okolo potokov a riek alebo aj mestská zeleň. O problematike lesov sa môžu učiť nielen priamo na hodinách ale aj počas prednášok s externými odborníkmi zo štátnej ochrany prírody, mimovládnych organizácií, s lesníkmi. Získané vedomosti môžu odovzdávať svojim mladším spolužiakom, ale aj širokej verejnosti priamo v obciach, prostredníctvom lokálnych médií či výstavy LZ VLK Divočina zachráni svet, ak pre ňu nájdu vhodné priestory v meste či obci. Na inšpiráciu školám tiež poslúži leták Čo môžete urobiť pre lesy.

modre horyUzávierka súťaže je 15. mája 2015, dokedy môžu školy poslať popis svojich aktivít na adresu LZ VLK, 082 13 Tulčík 310. Najlepšie školy bude vyberať porota zložená z organizátorov súťaže a výsledky budú vyhlásené v priebehu júna 2015. Hlavnou cenou pre víťaznú školu bude živý koncert zaujímavého hip-hopového zoskupenia Modré hory, ktorého najnovšie CD bolo ocenené v rámci Rádio_Head Awards 2013. Ďalšie školy so zaujímavými aktivitami získajú publikácie alebo DVD s tematikou lesov a každá škola, ktorá sa do súťaže zapojí, dostane spolu s vyhodnocujúcim letákom aj darček.

Podrobnejšie informácie školy nájdu v liste a v letáku na stránkach wolf.sk a aevis.sk. Nadácia Aevis má na svojej stránke aj prehľadný archív z predošlých ročníkov, kde sa tiež dá nájsť inšpirácia, akým lesoochranárskym aktivitám sa venovať.