Mladé vedecké talenty je názov podujatia, ktoré na piatok 12. apríla pripravilo banskobystrické Občianske združenie (OZ) Veda pre mladých v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou (ŠVK).

mlade_vedecke_talentyProgram je zameraný na stredoškolských študentov a ich pedagógov, organizátori však veľmi radi privítajú každého záujemcu. Stačí sa zaregistrovať na internetovej stránke, kde nájdete aj všetky potrebné informácie.

Účastníci podujatia Mladé vedecké talenty sa dozvedia viac o mimoškolských formách vzdelávania, ktoré stredoškolákom ponúka OZ Veda pre mladých a ŠVK v Banskej Bystrici. Tiež si pozrú prezentácie výskumných projektov stredoškolákov, na ktorých pracovali prostredníctvom Vedy pre mladých. Hostia z Hvezdárne v Banskej Bystrici a Centra voľného času Junior predstavia možnosti mimoškolského a praktického vzdelávania mládeže a hovoriť sa bude aj o možnostiach používania elektronických databáz ŠVK.

Podujatie sa uskutoční v Štátnej vedeckej knižnici na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici v piatok so začiatkom o 9.00 h.

Veda pre mladých je občianske združenie vedené vedeckými pracovníkmi a aktívnymi vysokoškolskými študentmi. Cieľom OZ je sprostredkovať vedu mladým nádejným slovenským vedcom. Pomáha mladým talentom rozvíjať sa, podporuje ich a poskytuje im príležitosť pre profesijný rast. Žiakom stredných škôl ponúka OZ rôzne výskumné projekty, do ktorých sa môžu zapojiť. Takto získajú prax a skúsenosti v oblasti prírodných a technických vied pod odborným vedením školiteľa.