Vo štvrtok 16. januára sa v priestoroch Cikkerovej siene historickej radnice mesta Banská Bystrica uskutočnilo charitatívne verejné podujatie s názvom „Spájanie“.

1560583_10200561701845654_726031914_nVečer sa niesol nielen v znamení charity, ale aj kultúry, a svojimi vystúpeniami ho spríjemnili skvelé hudobníčky Katka Máliková a Katka Lepková a slovom potešili členovia banskobystrického poetického zoskupenia Generácia Nula v zložení Miro Kapusta, Marcel Páleš a Paľo Korba. Všetci umelci vystúpili bez nároku na honorár. Pieseň o slovenskom Paríži v podaní Katky Málikovej a Katky Lepkovej zožala obrovský potlesk publika.

Večer niesol názov Spájanie, čím chceli organizátori nadviazať na minuloročné projekty, ktoré spolu úspešne realizovali. Ako uviedol jeden z organizátorov večera, Peter Fehér z Komunity BB a Fórum BB: „Hlavnou témou podujatia bolo spájanie síl. Ako prvý krok, je to skvelý úspech. Podarilo sa nám spojiť nielen aktívnych občanov, podnikateľské subjekty, kluby Lions a Rotary, ale zapojiť do projektu aj samosprávu na čele s primátorom Petrom Gogolom, pod ktorého záštitou podujatie prebehlo.“

1554378_725934487425602_1806057331_nPočas podujatia organizátori (mimovládne organizácie Aliancia nezávislých, Banskobystrický okrášľovací spolok, Fórum BB a Komunita BB) predstavili hosťom svoje aktivity v uplynulom roku a svoje plány na rok 2013. Diana Vigašová z Banskobystrického okrášľovacieho spolku k podujatiu uviedla: „Už po štvrtýkrát sme pomohli deťom a matkám z Krízového centra Dom sv. Alžbety, ale tento rok sme spojili zbierku aj s predstavením našich minuloročných aktivít hosťom akcie. Keďže sme štyri rôzne neziskové organizácie, súhrn aktivít bol naozaj pestrý.“

Podujatím sa podarilo naplniť hlavný cieľ organizátorov, a to vyzbieranie vecných aj finančných darov pre deti a matky v núdzi z Domu svätej Alžbety, krízového strediska pre deti a osamelých rodičov, n. o. v celkovej sume 768,50 €. Počas celého večera boli prítomné aj deti z centra, jedna mamička a riaditeľka centra Ľubica Michalíková, ktorá hosťom opísala fungovanie aj potreby Krízového centra. Pred zbierkou ešte prázdny šek odovzdali deťom herečky Divadla na vysokej nohe so slovami, že na každom zúčastnenom závisí, aká suma na šeku pre deti pribudne.