Ministri kultúry a obrany v stredu informovali o pripravovanej organizačnej zmene v zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Múzeum sa presunie spod rezortu kultúry pod rezort obrany. Šéf ministerstva obrany hovorí o možnosti prísunu vyššej sumy peňazí pre banskobystrické múzeum. Pod ministerstvo obrany však neprejde v podobe, ako funguje dnes.

„Z pohľadu ministerstva kultúry ide o logické spojenie dvoch inštitúcií, ktoré sú svojim zameraním veľmi blízke. Som presvedčená, že pre obe inštitúcie to bude novým impulzom k ich ďalšiemu rozvoju. Pod Ministerstvom kultúry zostane Digitalizačné centrum a slovenská expozícia v múzeu Auschwitz–Birkenau,“ priblížila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA).

„Verím tomu, že tak ako Slovenské vojenské múzeum, ktoré patrí pod Vojenský historický ústav, vo Svidníku či v Piešťanoch, tak aj Múzeum SNP by malo patriť pod rezort obrany. Spojením expertov a ľudí, ktorí sa venujú tejto téme dôjde k prehĺbeniu spolupráce a k ešte kvalitnejšej expozícii a práci v oblasti vojenskej udalosti číslo jedna 20. storočia, ktorým Slovenské národné povstanie bolo,“ doplnil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA).

Sľubujú viac peňazí

„V tomto momente prebiehajú diskusie našich ministerstiev spolu s Ministerstvom financií, ktoré budú súvisieť aj s prevodom finančných prostriedkov určených pre Múzeum SNP. My urobíme všetko preto, aby sme k tomu dodali peniaze navyše z nášho rozpočtu. Tak ako každoročne dávame viac peňazí do oblasti vojenskej histórie. Do tohto už budeme teraz zahŕňať aj Múzeum SNP,“ priblížil minister obrany Jaroslav Naď.

Práve chýbajúce financie stoja za dlhšie stojacim projektom ďalšieho rozvoja múzea sídliaceho na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici. Ten počítal napríklad s presunom časti vonkajšej expozície skanzenu vojenskej techniky do krytých priestorov v podzemí múzea a prípadných nových podzemných priestorov práve v bezprostrednej blízkosti múzea.