Výstavba malej vodnej elektrárne (MVE) v Šalkovej podľa tamojších obyvateľov výrazne negatívne ovplyvnila kvalitu života v lokalite. Mnohým spodná voda skomplikovala ich životy. Na negatívne dopady MVE sa prišiel vo štvrtok pozrieť aj minister životného prostredia.

mve-vodna-elektraren-salkova-ilu
Malá vodná elektráreň v Šalkovej.

Napriek negatívnym reakciám aktivistov, verejnosti ale aj deklarovanému postoju vedenia mesta pritom hrozí vznik ďalších vodných elektrární na Hrone v blízkosti mesta. MVE pri Vlkanovej má podľa posledných informácií dokonca už zrejme všetky potrebné povolenia. Samospráve sa ale na poslednú chvíľu podarilo zabrániť MVE pri Iliaši, ktorú poslanci vyškrtli z územného plánu.

„Malá vodná elektráreň v Šalkovej je príkladom problematickej prevádzky a nedostatočne riešených technických opatrení, ktoré by zabránili poškodzovaniu majetku miestnych obyvateľov. Vyvoláva obavy pri realizácii ďalších elektrární, ktoré sú plánované v Iliaši a Vlkanovej. Mala by byť preto akýmsi mementom,“ povedal primátor Ján Nosko.

Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti pripravuje materiál, ktorý prehodnocuje pôvodne plánovaný počet malých vodných elektrární na Slovensku z niekoľkých stoviek na rádovo desiatky. Zároveň má pritvrdiť pravidlá ich výstavby. Minister Lászlo Solymos (Most-Híd) tento fakt priblížil vo štvrtok aj zástupcom banskobystrickej samosprávy na výjazdovom stretnutí v Šalkovej. Stretol sa tam ale aj s miestnymi obyvateľmi, ktorí sa sťažovali na znehodnotené studne či podmočené domy.

Ohľadom ďalších plánovaných vodných elektrární pri Banskej Bystrici sa vedenie mesta, aj na základe záväzku vyplývajúceho z rozhodnutia mestského zastupiteľstva (MsZ), snaží o kroky pre zabránenie ich stavby.

„V súčasnosti sa snažíme využívať všetky legislatívne možnosti, ktoré nám umožňujú nejakým spôsobom zabrániť takejto výstavbe. Podnikneme aj ďalšie kroky, aby sa ich realizácia neuskutočnila a aby sme chránili záujmy obyvateľov dotknutých lokalít,“ dopĺňa Nosko.

V rámci marcového uznesenia MsZ poslanči žiadali Národnú radu SR a Vládu SR, aby prijali opatrenia na dodatočné posúdenie a zhodnotenie vplyvov všetkých existujúcich i navrhovaných MVE v povodí Hrona na životné prostredie i zdravie obyvateľstva.