Banskobystrický projekt elektronickej komunikácie mesta s občanmi sa s veľkým ohlasom u verejnosti nestretol. Po rozpačitých rokoch prevádzky a napokon nepreplatených investíciách v státisícoch eur, dnes služba navonok zanikla. Mesto bude komunikovať cez štátny web slovensko.sk.

Banská Bystrica pôvodne plánovala projekt elektronizácie svojich služieb za celkom 3,2 milióna eur, a to ešte za vedenia primátora Ivana Saktora. V tom čase nebolo jasné kedy a či vôbec vznikne centrálny portál verejnej správy, aj keď mesto s budúcim napojením na štátny web do budúcna počítalo. K postupnej aplikácii takzvaného e-govermentu a elektronizácie svojich služieb postupne pristupovali viaceré samosprávy.

iMesto - ilustračnéAj keď Banská Bystrica už mala pre projekt vysúťaženého dodávateľa, po dočasnom zastavení Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) bol projekt zastavený. Konalo však nasledujúce vedenie mesta.

„Všetky samosprávy sa ocitli v stave očakávania, čo sa udeje s OPIS-om, ale predchádzajúca vláda v tejto záležitosti neurobila nič a zostalo to v polohe mŕtveho chrobáka. My sme si povedali, že nechceme čakať, prídeme s vlastným riešením a veríme, že ľudia ocenia, že máme víziu aj v tomto smere a chceme ponúknuť vyšší štandard,“ povedal v máji 2012 vtedajší primátor Peter Gogola. V projekte mesto pokračovalo s pôvodným vysúťaženým dodávateľom, no rozsah projektu okresali na sumu zhruba 1,8 milióna eur, ktoré mali byť splácané postupne. Počítalo sa  tiež s budúcim refinancovaním z obnoveného programu OPIS.

Pre verejnosť bol projekt spustený v januári 2013. Banskobystričania či tunajší podnikatelia museli prísť svoju registráciu osobne potvrdiť na klientske centrum mestského úradu a potom mohli využívať zhruba 40 služieb v komunikácii s úradom elektronicky. Záujem o projekt bol ale malý, počet zaregistrovaných užívateľov sa napriek viacerým propagačným akciám samosprávy uzatvoril na čísle 598. Službu najčastejšie využívali miestni hoteliéri na ohlasovanie prenocovaní svojich hostí. Plán naviazať na službu aj zavedenie mestských kariet nebol realizovaný vôbec.

Z eurofondov napokon refinancovanie neprišlo

Banská Bystrica spoločnosti ICZ Slovakia zaplatila od júla 2012 do decembra 2013 v postupných splátkach vyše 1,3 milióna eur. Jedným zo subdodávateľov riešenia bola aj spoločnosť Cora Geo, ktorá aj po skončení spolupráce s ICZ naďalej rozvíja informačný systém mesta. To jej od roku 2013 do júla tohto roku zaplatilo v úhrne ďalších okolo 300-tisíc eur.

mestský-úrad1Posledná medializovaná správa ohľadom projektu elektronizácie služieb mesta sa v marci 2014 týkala schválenia očakávaného financovania z eurofondov. Mesto sa ale napokon muselo zaobísť bez tejto podpory.

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti dňa 22. 7. 2015 odstúpilo od Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z dôvodu porušenia záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít a nesplnenie podmienok a povinností, ktoré prijímateľovi vyplývali zo zmluvy. Vzhľadom na odstúpenie Zmluvy o NFP neboli z OPIS uhradené mestu Banská Bystrica žiadne výdavky v rámci predmetného projektu,“ približuje teraz v stanovisku pre BBonline.sk Odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

„Hlavným dôvodom bolo použitie metódy verejného obstarávania na výber dodávateľa prvej etapy projektu, ktoré smernica EÚ už v dobe výzvy v roku 2013 nedovoľovala,“ vysvetlil vedúci Oddelenia informatiky MsÚ v Banskej Bystrici Alexander Hlavatý.

iMesto už neuvidíte

Elektronicky obciansky preukaz SKEšte v októbri 2013 bolo na základe prijatého zákona jasné, že verejné a štátne inštitúcie budú musieť najneskôr v druhej polovici roka 2016 integrovať svoje elektronické služby do ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Tak sa aj stalo. Mesto už za posledné dva roky iMesto zvlásť nepropagovalo, jej zaregistrovaní užívatelia len pred letom dostali upovedomenie o ukončení služby a zároveň informáciu o tom, že s mestom budú môcť v budúcnosti komunikovať elektronicky práve cez ústredný portál verejnej správy. Ďalšia časť projektu iMesto slúžiaca na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr prešla pod iné riešenie od spomenutej spoločnosti Cora Geo.

Na prvý pohľad sa tak dnes zdá pôvodná investícia do mestského projektu zbytočná. V uvedenej sume však neboli zahrnuté len viditeľné súčasti portálu iMesto. „Celé technické prostredie a časť softvérových riešení je naďalej použiteľná pri prevádzkovaní služieb informačného systému mesta,“ doplnlil Alexander Hlavatý.

So samosprávou sa tak bude dať po novom komunikovať elektronicky už len cez ústredný portál verejnej správy, ku ktorému majú prísutup všetci občania s aktivovaným občianskym preukazom obsahujúcim elektronický čip. „Prvé elektronické formuláre mesta by sa mali objaviť začiatkom budúceho roka,“ dodal vedúci oddelenia informatiky banskobystrického mestského úradu.

Pozn.: Autor bol v čase uvedenia projektu iMesto do užívania verejnosti v roku 2013 hovorcom primátora mesta.