BBonline.sk (Redakcia) | 27.3.2018

Milan Smädo: Poslanec nevyužil priestor v rámci seriálu rozhovorov

V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší mal dostať priestor poslanec MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Milan Smädo.

Poslanec sa rozhodol nevyužiť poskytnutý priestor a neodpovedať na otázky portálu BBonline.sk.

Ako hodnotíte prácu mestských poslancov v B. Bystrici za váš obvod?

Pozrieť výsledky

Loading ... Loading ...

Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…