Ulica pomenovaná po prvom slovenskom prezidentovi Československej republiky sa nachádza v širšom centre Banskej Bystrice.

Ulica Milana Hodžu sa nachádza v širšom centre mesta, blízko pri Mestskom (Leninovom) parku. Spája Ulicu Jána Chalupku a Ulicu Jozefa Miloslava Hurbana. Je pomerne krátka a pokojná, tvorí ju pár rodinných domov. Najčastejšie ňou prechádzame ako skratkou z parku k nákupnému centru Europa.

Milan Hodža bol bol slovenský politik, štátnik a publicista. V decemberi 1935 bol dočasne úradujúci prezident Česko-slovenskej republiky, jedenásty predseda vlády Česko-Slovenska (prvý slovenský) a viackrát minister. Patril medzi najschopnejších slovenských politikov a novinárov, najmä politických publicistov.

Hodža sa narodil v Sučanoch, ale s Banskou Bystricou ho spája štúdium na tunajšom gymnáziu v rokoch 1888 až 1890. Ďalej študoval v Šoproni a Rumunskom Síbiu. Neskôr vyštudoval aj právo v Budapešti a Kluži a študoval tiež filozofiu vo Viedni.

Ešte počas štúdií bol redaktorom Slovenských listov, po roku 1898 sa novinárčine a politickej činnosti venoval profesionálne. Najprv bol parlamentným spravodajcom Budapester Abendblattu, neskôr zakladateľom Slovenského denníka a jeho redaktorom (1900-1901), v rokoch 1903-1914 bol redaktorom Slovenského týždenníka, ktorý takisto založil. V rokoch 1905-1910 bol poslancom Uhorského snemu. Bol tiež zakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom slovenského agrárneho hnutia, ktoré do roku 1918 zotrvávalo v rámci Slovenskej národnej strany a jej program zastupoval aj ako poslanec v uhorskom parlamente.

Po roku 1910 presadzoval politiku demokratizácie a federalizácie habsburskej monarchie. Počas prvej svetovej vojny si osvojil myšlienku konštituovania československej štátnosti a stál pri zrode Československa. Svoje politické účinkovanie založil na princípoch agrárnej demokracie a čechoslovakizmu, až neskôr prešiel na pozície regionalizmu a v roku 1938 definitívne uznal samobytnosť slovenského národa.

Po vzniku Československa pôsobil ako splnomocnený zástupca československej vlády v Budapešti, v roku 1919 bol štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra, potom ministrom unifikácie, poľnohospodárstva, školstva, zahraničia a v rokoch 1935-1938 bol ministerským predsedom Československa. Po konferencii v Mníchove roku 1938 abdikoval na funkciu predsedu vlády ČSR a emigroval do Paríža. Tam spolu s exilovými politikmi utvoril v novembri 1939 Slovenskú národnú radu. V roku 1940 odišiel do Londýna, kde sa v júli 1940 stal formálnym podpredsedom Štátnej rady. V roku 1941 odišiel do USA, kde takisto vyvíjal bohaté politické aktivity.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.