Mnohé deti v piatok ráno určite nebolo treba budiť do školy či škôlky. Vstali oveľa skôr, ako inokedy. Zvedavé, čo im priniesol Mikuláš. No pre niektorých to dnes bola už mikulášska repríza. Napríklad takí PONSáčikovia sa s Mikulášom stretli už pred pár dňami.

TomášBanskobystrické Občianske združenie PONS (Pomoc Osobám Neschopným Samostatnosti) pripravuje pre postihnuté deti Mikuláša už tradične. A už tradične aj s programom. Tohto roku sa zišli v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Jána Cikkera, kde im najskôr zatancovali malí čertíkovia a krásny anjel… teda anjelka. No a potom už prišiel Mikuláš s nezbedným čertom, ktorý každého pokúšal a robil, ako inak, prieky, ale aj s anjelom, ktorý zas robil dobro a rozdával úsmevy. Úsmevy však nechýbali ani na tvárach detí, keď si z rúk Mikuláša preberali balíčky s maškrtami. Niektorí aj zaspievali či zarecitovali básničky.

Mikuláš nezabudol ani na asistentov postihnutých detí a na ďalších ľudí so zlatým srdcom, ktorí sa im s láskou venujú počas celého roka.

Samozrejme, ani tentoraz sa mikulášske stretnutie PONSáčikov neobišlo bez tvorivých dielní. Deti si vyrobili krásne „pieskové“ obrázky.

PONS – Pomoc Osobám Neschopným Samostatnosti je most (pons, latinsky most) medzi zdravými a zdravotne postihnutými. Banskobystrické Občianske združenie PONS je už desať rokov takýmto mostom pre skupinu zdravotne postihnutých detí. OZ PONS vzniklo vďaka MUDr. Jánovi Noskovi a MUDr. Jurajovi Oravcovi. Poslaním OZ je vytváranie podmienok pre dôstojný život a vzdelávanie detí a mladistvých s viacnásobným postihnutím, ich integrácia do života spoločnosti, vytvorenie podmienok pre sebarealizáciu aj po ukončení vzdelávacieho procesu.