Program podujatí: Štadión SNP, Štiavničky, Banská Bystrica