Program podujatí: Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica